Nieuws - 28 maart 1996

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten

Promoties

Een verhoogd gehalte aan homocysteine in het bloed kan worden toegevoegd aan het lijstje risicofactoren voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, naast hoge bloeddruk, roken en een hoog cholesterolgehalte. Dat blijkt uit het proefschrift van ir P. Verhoef, die op 25 maart promoveerde bij prof. dr F. Kok van de vakgroep Humane epidemiologie en gezondheidsleer en prof. dr M.J. Stampfer van de Harvard School of Public Health in Boston.

Het eiwit homocysteine is betrokken bij de methionine-stofwisseling. Treedt daarin een verstoring, dan hoopt de homocysteine zich op in het bloed en neemt, naar nu blijkt, de kans op hart- en vaatziekten toe. Waarschijnlijk bevordert homocysteine het dichtslibben van de aderen en een verhoogde bloedstolling.

Verhoef deed twee grote patient-controle-onderzoeken, een in Nederland en een in de VS. In beide epidemiologische studies vergeleek ze patienten met hart- en vaatproblemen met mensen die dat niet hadden en onderzocht of de patienten een verhoogd homocysteine-gehalte vertoonden. In de Nederlandse studie vond ze een borderline-significantie; in de Amerikaanse studie was het verschil overtuigend. Verhoef ontdekte dat het risico op hart- en vaatziekte continu stijgt bij een toenemend homocysteine-gehalte.

Vooral de verminderde omzetting van homocysteine in methionine verhoogt het homocysteine-gehalte. Bij die omzetting is vitamine B11, ook bekend als foliumzuur, betrokken. Volgens Verhoef is het innemen van foliumzuur dan ook de aangewezen manier om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Verschillende studies hebben aangetoond dat daarmee het homocysteine-gehalte aanzienlijk kan worden verlaagd. Er is minstens vierhonderd microgram foliumzuur per dag nodig om het homocysteine-gehalte te normaliseren, een hoeveelheid waar een groot deel van de bevolking in de VS en Europa onder zit. Ze acht het dan ook nodig de foliumzuurinname te verhogen, hetzij via consumptie van bladgroenten, spruitjes, broccoli of sinaasappels, alle rijk aan foliumzuur, hetzij via additionele maatregelen als verrijking van voedingsmiddelen of supplementgebruik.