Nieuws - 29 augustus 1996

Harmsen rector ITC

Harmsen rector ITC

Dr Karl Harmsen is benoemd tot rector van het ITC, het instituut voor lucht- en ruimtekartering en aardkunde in Enschede. Hij volgt per 1 november prof. dr ir K.J. Beek op, die een internationaal symposium over remote sensing in Amsterdam gaat voorbereiden. Harmsen is momenteel directeur West- en Centraal-Africa van het International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (Icrisat) in Niger.

Het ITC verzorgt Engelstalige opleidingen in de aardwetenschappen voor buitenlandse studenten, in het bijzonder teledetectie en remote sensing. Dit jaar staan 450 studenten uit zeventig verschillende landen bij het instituut ingeschreven. Het ITC werkt samen met de Landbouwuniversiteit bij de Masters of Science-opleiding Geografische Informatiesystemen (GIS) en overlegt met de LUW over het aanbod aan Engelstalige opleidingen.