Nieuws - 9 april 1998

Handel in aandelen

Handel in aandelen

Handel in aandelen
Geld op de rekening is zonde
Tijdens het eten bespreekt beleggingsvereniging Xanthos de laatste ontwikkelingen op de beursvloer. Het noodlijdende Tulip komt ter sprake. Ik had prive bijna wat aandelen aangeschaft, vertelt voorzitter Arnold Hagens. Zijn uitspraak wordt met enige hilariteit ontvangen. Zichzelf verdedigend kaatst hij terug: De koers zal nu niet nog verder zakken. Je hebt een grote kans dat hij zich weer herstelt. De anderen blijven argwanend
Elke donderdag vergadert Xanthos, ruim zes jaar geleden door een groepje veetelers in het leven geroepen, in een vergaderzaaltje op Unitas. Op dit moment telt de vereniging dertien leden, onder wie levensmiddelentechnologen, veetelers en natuurlijk economen. Een beleggingsvereniging met een echt Wagenings karakter dus. Ze komen iedere week samen, niet zozeer om rijk te worden maar om te leren zelf hun geld te beleggen. Hagens: Winst is een bewijs dat we iets geleerd hebben, verlies beschouwen we als leergeld.
Alle leden hebben een of meer Xanthos-aandelen. Het geld dat ze hiervoor betalen, komt terecht in de portefeuille waarmee de vereniging belegt. Meer aandelen betekent een groter stemrecht bij een voorstel om aandelen of opties te kopen dan wel verkopen. Het maximum ligt bij zes per deelnemer. Hagens: Het is natuurlijk niet verboden om meer geld in de vereniging te stoppen, maar je krijgt daardoor niet meer stemrecht. De meeste leden hebben twee aandelen.
Op dit moment is het Xanthos-aandeel, voorwaarde voor het lidmaatschap, zo'n flinke zeshonderd guldens waard. Deze waarde is afhankelijk van het succes waarmee Xanthos belegt en dus van het koersverloop. Door de spectaculaire koersstijgingen van afgelopen jaren groeide de waarde aanzienlijk. Die hoge prijs zou nieuwe deelnemers afschrikken, vreesde Xanthos. Een splitsing van de aandelen verlaagde de financiele drempel. Vandaar dat de meeste leden nu twee aandelen bezitten
Als iedereen tussen de aandelen, fusies en geldbedragen door zijn eten naar binnen heeft gewerkt, slaat Hagens met een plastic speelgoedhamertje op de tafel. Een melig geluid van brekend glas roept iedereen bij de les. De vergadering begint
Wie heeft er nog wat leuks te melden?, vraagt Hagens. De leden volgen het beursnieuws en kunnen tijdens de vergadering hun ideeen spuien over aan- of verkoop van aandelen en opties. De prijs van een aandeel is niet constant, maar is afhankelijk van de ontwikkelingen van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft, legt Xanthos-lid Margreet Hovenkamp uit. Als het goed gaat met het bedrijf, stijgt je aandeel. Een optie is niets anders dan het recht om aandelen te kopen, en wel met honderd stuks tegelijk. Met deze handel is dan ook het meeste geld te verdienen, maar ook het meest te verliezen.
Xanthos heeft naast een flink bedrag aan aandelen in onder andere Ahold en Elsevier ook een aantal opties lopen. Samen zijn ze goed voor een bedrag van ongeveer vijftienduizend gulden, het belegd vermogen. Daarnaast hebben de jonge beleggers nog de beschikking over een goede zevenduizend gulden aan liquide middelen voor nieuwe beleggingen
Hovenkamp heeft een idee voor een nieuwe aankoop. Is AOT niks voor ons?, oppert ze. Het voorstel valt goed. Blijkbaar is iedereen goed op de hoogte van de positieve geluiden rond dit bedrijf. AOT is een zogenaamd hoekmansbedrijf. Dat wil zeggen dat het bedrijf op de beurs zijn geld verdient met het handelen in opties en aandelen. Net zoals Albert Heijn in boodschappen handelt, legt Hagens uit. Op de beurs hebben alle handelsbedrijfjes een eigen hoek waar ze hun mannetjes hebben zitten, vandaar de naam hoekmansbedrijven
Het grappige is dat er ook AOT-aandelen te koop zijn. Daar zijn de Xanthos-leden nu op uit. Omdat het met de beurs bijzonder goed gaat, loopt het bij AOT ook als een trein. Hagens: AOT doet het goed op de beurs. Echt, die hoekmansbedrijven zijn een groot juichfeest. De vraag is nu of die stijgende lijn zich doorzet. Het gaat er niet om of ze winst maken - dat doen ze toch wel - maar of de winst blijft stijgen. Alleen dan valt er aan de aan- en verkoop van aandelen te verdienen. Voor het gevoel van Hovenkamp zit dat wel goed
Dirk-Jan Hemmelder vraagt zich af hoe groot de limiet dan moet zijn. Dat is de maximale prijs die de koper voor een aandeel wenst te betalen, gebaseerd op de koers. De limiet moet bij een eventuele opdracht worden vermeld. Onmiddellijk grijpen Xanthos-leden naar de economische pagina's van verscheidene kranten om de koers te achterhalen. Het zijn echter allemaal ochtendkranten, die de koers van de vorige dag melden. Ook de informatie in Bel-bel, het weekblad Beleggers Belangen, is achterhaald
Verschillende suggesties voor de limiet komen naar voren. De een heeft het over de slotkoers, de ander over het daggemiddelde en Hemmelder zelf prefereert de laagste dagkoers. Na een korte discussie zijn ze er uit. Hagens herhaalt het voorstel waarop de leden kunnen stemmen. 25 Aandelen met een limiet van een gulden onder de slotkoers van vandaag met een maximum van 111 gulden per aandeel. Veruit de meerderheid is voor. Morgen kan Dave Zwanink, de penningmeester, de opdracht doorbellen naar de bank, die voor de rest zorgt. Nu maar afwachten of ze voor die prijs aandelen kunnen kopen. Hagens: Als we winst maken, investeren we het geld meestal meteen weer; geld op de rekening is zonde.
Een unaniem aangenomen voorstel geeft een prettig gevoel, zegt Hagens. Je vertrouwt per slot van rekening een ander je geld toe. Hovenkamp: Soms komt je eigen voorstel er net niet door of ben je absoluut tegen een ander voorstel dat wel wordt goedgekeurd. Daar moet je je bij neerleggen, hoe naar het ook is. Emoties spelen een grote rol in de beleggingswereld, stelt Hovenkamp. Het is uiteindelijk je gevoel dat zegt wat je moet doen of laten, hoe groot je feitenkennis ook is.