Nieuws - 11 mei 1995

Grootschalige exploitatie Surinaams bos dichterbij

Grootschalige exploitatie Surinaams bos dichterbij

De Surinaamse regering heeft een principe-akkoord gesloten met drie buitenlandse firma's over de exploitatie van drie miljoen hectare bos. Het contract bepaalt onder meer dat het bos beheerd moet worden volgens het door de LUW ontwikkelde Celos-systeem. Dit moet een duurzame exploitatie garanderen en de overheid jaarlijks minimaal vijftien miljoen dollar opleveren.


Het akkoord moet nog worden bekrachtigd door de Surinaamse Assemblee. Dit vertelden de Surinaamse minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking ir R.R. Assen en diens adviseur ir I.A.E. Krolis op 9 mei in Rotterdam, tijdens een studiedag van de studentenvereniging Studiname.

Het akkoord met het Maleisische bedrijf Berjaya en de Indonesische firma's Suri Atlantic en Musa is fel omstreden. In 1993 kende de regering reeds een concessie toe van 150 duizend hectare aan Musa. Er zijn signalen dat dit bedrijf meer kapt dan is toegestaan en dat er een illegale handel is buiten het concessiegebied. De overheid beschikt echter over onvoldoende middelen en mankracht voor een effectieve controle. De milieubeweging en organisaties van inheemse volkeren vrezen dat dit probleem bij de exploitatie van drie miljoen hectare alleen maar groter wordt. Maar volgens Krolis is angst voor kaalslag onterecht, want de firma's beschikken over goed materieel, veel technische kennis en kapitaal. Ook mogen zij slechts maximaal dertig kubieke meter per hectare kappen en moeten ze met het Celos-systeem werken, hetgeen kaalslag voorkomt.

Dr ir P. Schmidt van de LUW-vakgroep Bosbouw lichtte het Celos-systeem toe. Begin jaren tachtig was hij betrokken bij de ontwikkeling. Hij acht het systeem duurzaam, met de kanttekening dat het in een andere zone is ontwikkeld, nog niet in de praktijk is beproefd en hoge eisen stelt aan het personeel. Volgens Krolis zullen de drie firma's gezamenlijk 250 miljoen dollar investeren. Daarmee wordt de opleiding van het personeel en de opzet van een controledienst betaald. Bovendien genereert alleen al het contract met Berjaya zo'n vijfduizend banen en leveren de drie contracten tezamen jaarlijks minstens vijftien miljoen dollar op.

Deze positieve bespiegelingen moeten de Surinaamse Assemblee overhalen tot bekrachtiging, maar de critici zitten ondertussen niet stil. En de regering zit hier blijkbaar behoorlijk mee in haar maag, want minister Hassan greep in toen de Indonesische milieuorganisatie Skephi een plotselinge ingelaste voordracht zou houden.