Nieuws - 19 september 1996

Grondwater zeshonderd procent duurder

Grondwater zeshonderd procent duurder

De provincie Gelderland wil de grondwaterheffing voor onttrekkingen groter dan honderdduizend kubieke meter per jaar met zeshonderd procent verhogen. De prijs per kubieke meter stijgt dan van 0,6 cent naar 4,35 cent.


De samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland luiden in een persbericht de noodklok over dit voornemen van de provincie. De prijsverhoging betekent vooral voor waterleidingbedrijven en industriele grootverbruikers een extra kostenpost.

Voor bedrijven betekent dit een kostenstijging van enkele tienduizenden tot soms zelfs tweehonderdduizend gulden", aldus de samenwerkende Kamers. Ze wijzen erop dat de waterleidingbedrijven, in tegenstelling tot de industrie, de kostenstijging gewoon aan de consument doorberekenen.

Ook de Landbouwuniversiteit zal extra moeten betalen. Volgens gegevens van de afdeling Gebouwen en terreinen pompte de LUW in 1995 bijna zevenhonderdduizend kubieke meter grondwater op. Als de provincie haar prijsverhoging doorzet zal de kostenpost hiervoor stijgen van bijna 4200 gulden naar zo'n 30.300 gulden.

De Kamers van Koophandel vinden dat agrariers ten onrechte buiten de prijsverhoging blijven. De baten van de prijsverhoging worden immers aangewend om verdroging tegen te gaan en de landbouw is minimaal evenveel veroorzaker van verdroging. Alle onttrekkers, inclusief de 3000 agrariers, zouden een heffing moeten betalen".