Nieuws - 18 april 1996

Grondslagen van de tuinbouwplantenteelt

Grondslagen van de tuinbouwplantenteelt

Het Vak

 • F450-200
 • Drie studiepunten
 • Docent: dr ir U. van Meeteren
 • Verplicht voor doctoraal T12, T15A
 • 36 college-uren
 • Geevalueerd mei 1993

  Een belangrijk kritiekpunt op het vak was dat de docent de stof te vlug uitlegt en te veel informatie geeft. Het bespreken van de proefjes en de wijze van presenteren vinden de studenten prettig, maar het gaat te snel.

  Van Meeteren nu: Die stijl van uitleggen heb ik heel duidelijk aangepast. Ik laat nu een proefje zien en dan probeer ik de studenten uit te dagen om het antwoord te geven of conclusies te trekken. Dat kost wel meer tijd, maar het leert studenten om zelf meer na te denken tijdens de colleges. Toch wisselt het heel sterk van jaar tot jaar of die aanpak goed werkt. Soms beginnen een paar studenten meteen vragen te stellen, een andere keer staart iedereen met een rooie kop naar buiten als je iets vraagt."

  Studenten wisten drie jaar geleden niet wat voor vragen ze konden verwachten. Ze hadden daarom behoefte aan voorbeeldexamens. Van Meeteren: Ik stel nu regelmatiger vragen tijdens het college en geef aan dat dit soort vragen te verwachten zijn. Daarnaast geef ik voorbeeldvragen mee. Probleem blijft echter toch dat studenten graag helemaal op papier willen hebben wat ze moeten weten en wat niet. Dat kan nu eenmaal moeilijk bij dit vak waar inzicht heel belangrijk is. "

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.