Nieuws - 23 februari 1997

Grondslagen plantaardige productie

Grondslagen plantaardige productie

Grondslagen plantaardige productie
 • F300-001
 • Verplicht voor propedeuse
 • L-richtigen en doctoraal T-richtingen
 • Drie studiepunten
 • Docent: dr ir E.A. Lantinga
  Het vak bestaat uit een hoorcollege en een practicum. Het behandelt de basisprocessen die ten grondslag liggen aan de plantaardige productie. Voorts krijgen de studenten inzicht in de achtergronden van de verschillende productieniveaus in Afrika, Zuidoost-Azie en Europa
  De stof die in het hoorcollege wordt behandeld, is erg saai. De sheets en de dia's verduidelijken veel. Het computerpracticum sluit goed aan bij het tentamen. Het dictaat moet je heel goed leren en bijhouden. Het dictaat is in het Engels en vrij moeilijk, maar er is een goed uittreksel in omloop. De docent brengt de stof nogal saai
  Het vak zit momenteel niet goed in de studierichtingen, reageert docent Lantinga. De L-richtingen krijgen het vak al in de propedeuse, de T-richtingen pas in het doctoraal. Je zou het eerder andersom verwachten. Het is een echt basisvak, dat de optimale benutting van productiefactoren behandelt. Het dictaat is in het Engels, omdat het ook een belangrijk vak is in onze MSc-opleiding. We leveren er een index bij met de vertaling van de vaktermen. Die komen moeilijk over bij eerstejaars, maar ik vind dat ze het Engels moeten beheersen.
  Doceer ik saai? Daar ben ik me niet van bewust. Dat signaal heb ik nog niet eerder gekregen; het komt ook niet uit de Muggen-enquete. Tijdens het hoorcollege licht ik het dictaat toe en bespreek ik de stof aan de hand van actuele ontwikkelingen. Daar zijn de studenten misschien niet zo van gediend, want dan ga ik buiten het boekje van de examenstof. Ik krijg van de studenten de indruk dat het onderwijs tegenwoordig zakelijker moet. Ik zal eens nadenken over een andere stijl.
  Het practicum is op de computer, die vragen en problemen opwerpt en een range van antwoorden geeft. Samen met promovendi begeleid ik dat. Het practicum werd zeer gewaardeerd bij de start in 1991, maar het is aan een update toe. Dat geldt ook voor het dictaat. We willen het vak uitbreiden in de richting van de wereldvoedselproblematiek.