Nieuws - 26 juni 1997

Grondbewerking: technische en teeltkundige grondslagen

Grondbewerking: technische en teeltkundige grondslagen

Grondbewerking: technische en teeltkundige grondslagen
 • J150-208
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: 32
 • Attentiewaarden overschreden voor schriftelijk studiemateriaal. Aandachtspunten onderwijsopzet en didactische verzorging
 • Docenten: dr ir Jos Koolen en ir Frans Boone
  Het vak Grondbewerking: technische en teeltkundige grondslagen is verplicht voor studenten Landbouwtechniek. Het vak werd door studenten negatief beoordeeld in de Muggen-enquete
  De klachten over het schriftelijk studiemateriaal kan ik wel verklaren, zegt dr ir Jos Koolen. Ik gaf het vak samen met ir Frans Boone. Hij verzorgde het gedeelte over de relatie tussen bodem en plant. Mijn deel gaat over de relatie tussen bodem en machine. Voor zijn gedeelte van het vak had Boone voor het eerst een Engels dictaat. Hij had zijn Nederlandse dictaat vertaald om het vak ook geschikt te maken voor de MSc-opleiding Agricultural Engineering. Studenten hadden vooral klachten over dat gedeelte van het schriftelijk studiemateriaal. Dit was trouwens het laatste jaar dat Boone het vak verzorgde. Hij is niet langer in dienst bij de LUW. Volgend jaar neemt een andere docent zijn gedeelte over. Die heeft op basis van het oude dictaat een nieuw geschreven. We hopen dat de klachten daarmee verholpen zijn.
  Ik heb de formulieren van de Muggen-enquete niet gezien. Ik hoop dan ook maar dat de klachten over de didactische verzorging van het vak te maken hadden met het deel van Boone. Het vak verschilt van grondmechanica in Delft, omdat wij het hebben over grondmechanica die belangrijk is voor de landbouw. We kijken bijvoorbeeld naar de indringweerstand voor zuurstof in de bodem, de verkruimelbaarheid van de grond en de weerstand die wortels ondervinden. We laten studenten in het vak zien hoe ze de spanning op een bepaalde diepte onder een trekker kunnen bepalen. Wordt die spanning te hoog, dan wordt de grond te veel samengedrukt en neemt de doorlaatbaarheid voor zuurstof af.
  Ir Frans Boone was niet bereikbaar voor commentaar
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent