Nieuws - 15 februari 1996

Groen licht voor MBA-opleiding Food and Agribusiness

Groen licht voor MBA-opleiding Food and Agribusiness

Als het aan het college van de bestuur en de onderwijscommissie vco ligt komt er een geheel nieuwe opleidingsvariant aan de LUW. Voor 35 duizend gulden kunnen studenten vanaf september 1996 of 1997 in een deeltijdse of voltijdse variant een Master of business administration-graad halen. De opleiding wordt geheel buiten de reguliere opleidingen verzorgd. Een speciale school, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting, draagt zorg voor de kwaliteit en verzorging van het programma. De LUW staat wel garant voor de uiteindelijke diplomering. Voorzitter van de school is prof. ir A.J.M. Beulens van de vakgroep Informatica, die in zijn vorige functie in Rotterdam heeft meegewerkt aan het opzetten van een MBA-opleiding.

Behalve de studentbijdrage hebben de initiatiefnemers inmiddels een toezegging van de stichting Agro Keten Kennis van bijna een half miljoen gulden voor de ontwikkelingskosten van de cursus. Bij een studentenaantal van rond de dertig zijn de initiatiefnemers uit de kosten. Wat voorzitter van het college van bestuur, dr ir M.P.M. Vos, betreft staat de precieze financiele en juridische constructie nog ter discussie. Hij vindt dat het onterecht is als de LUW niets van eventuele winsten terug zal zien terwijl eventuele verliezen wel ten laste van de LUW komen.

De vco stelde de vraag of het reguliere onderwijs op de een of andere manier wat zal merken van de MBA-opleiding. De initiatiefnemers denken dat in een beperkt aantal gevallen MBA-studenten vrije-keuzevakken moeten doen en dat zij dan eventueel in voorkomende gevallen kunnen aanschuiven bij het reguliere dan wel het M.Sc.-onderwijs. De vergadering vindt het echter geen pas geven als reguliere docenten les moeten geven aan studenten zonder dat ze er iets voor terug krijgen.