Nieuws - 1 juni 1995

Grebbedijk autovrij

Grebbedijk autovrij

De Grebbedijk is sinds dinsdagochtend tussen de haven en de Veerweg officieel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor is vijftien jaar geijverd, door ondermeer de plaatselijke afdeling van de fietsersbond Enfb. Vier jaar gelden besloot de gemeenteraad tot afsluiting, maar een studie naar de gevolgen zorgde voor vertraging. Na het hoog water begin dit jaar werd de Grebbedijk afgesloten om de stabiliteit van de dijk niet verder aan te tasten.

Ter hoogte van de afslag naar het Opheusdens Veer wordt de Grebbedijk dit najaar afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente Wageningen heeft de wegbeheerder, de gemeente Rhenen, daar om gevraagd. Uit tellingen blijkt dat 98 procent van het verkeer over de Grebbedijk doorgaand is. Door deze afsluiting en een verbod voor vrachtverkeer is een minder zware dijkversterking nodig.