Nieuws - 20 juni 1996

Grauwe schimmel

Grauwe schimmel

De vakgroep Fytopathologie is weer een stapje verder gekomen in het ophelderen van de genen en eiwitten die een rol spelen bij de penetratie van schadelijke schimmels in gewassen. Dr ir C.J.B. van der Vlugt-Bergmans, die 12 juni promoveerde bij prof. dr ir P.J.G.M. de Wit, toonde aan dat de grauwe schimmel Botrytis cinerea het enzym cutinase aanmaakt wanneer hij planteweefsel penetreert.

De grauwe schimmel tast zo'n tweehonderd plantensoorten aan, waaronder de druif, aardbei, tomaat, gerbera en roos. Om in de plant te komen, moet hij eerst het harde plantebestanddeel cutine afbreken. Al langer vermoedden gewasbeschermers dat de schimmel hiervoor het enzym cutinase gebruikt, maar het was nooit aangetoond.

Van der Vlugt wist het gen, coderend voor cutine, te isoleren. Om te bewijzen dat juist dit cutinase-gen actief is tijdens het binnendringen in de plant, verving ze het gen door een zogeheten reportergen, dat codeert voor een enzym dat een kleurreactie geeft. En inderdaad. Schimmels met zo'n reportergen op de plaats van het cutinase-gen kleuren sterk blauw wanneer ze gerberabloemen en tomaten binnendringen.

Nader onderzoek leerde Van der Vlugt echter dat het cutinase niet essentieel is voor het binnendringen van de plant. Want ook schimmels met een defect cutinase-gen dringen de plant binnen. Het zoeken is nu nog naar de andere enzymen waarmee de schimmel de plant kan bewerken.