Nieuws - 9 maart 1995

Graslandkunde

Graslandkunde

Er zijn hardnekkige geruchten dat bij de vakgroep Agronomie de leerstoel graslandkunde de enige zou zijn die wordt opgeheven. Dit is niet juist, in het nieuwe leerstoelenplan zijn twee van de huidige leerstoelen, n.l. Akkerbouw voor de gematigde klimaatsgebieden en graslandkunde niet meer terug te vinden. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe leerstoel in het leven geroepen, nl. Open teelten, teelttechnisch gericht, waar beide vakgebieden in opgaan. Dit is een belangrijk onderscheid, want het betekent dat de vakgebieden akkerbouw en graslandkunde niet verdwijnen en dat de vakken die bij deze leerstoelen behoren en die in verschillende studierichtingen zijn opgenomen blijven bestaan. Dit in tegenstelling tot leerstoelen waarvan het vakgebied aan de LUW verdwijnt. Hiermee wordt de situatie hersteld die tot 1980 bij mijn voorganger (prof.ir M.L. 't Hart) bestond, die ook als hoogleraar deze twee vakgebieden behartigde.