Nieuws - 26 september 1996

Golfen in Renkum

Golfen in Renkum

In het O&O sportoverzicht 1996-1997 (WUB 23 van 8 augustus) wordt onder dit kopje meegedeeld dat LUW-personeel zich kan aanmelden om via de LUW te golfen bij de golfclub Staadegaard. Dit houdt in dat men nu op de tijdelijke golfbaan op het Wilhelminasportpark te Heelsum en straks op het nieuwe golfcomplex aan de Telefoonweg in Renkum een balletje een overdekte driving range met 24 afslagplaatsen) gespeeld gaat worden".

Hoewel er plannen zijn voor een golfcomplex langs de Telefoonweg in Renkum, ziet het er niet naar uit dat daar op korte termijn gespeeld kan worden; zeker niet in de loop van 1996. Tegen het betreffende bestemmingsplan zijn bezwaren ingediend; momenteel loopt een procedure bij de Raad van State. Ook blijkt een der eigenaren van de grond die voor de golfbaan nodig is niet bereid tot verkoop.

Recent vernam ik dat onlangs door het Bureau Adviseur ten behoeve van de Raad van State advies is uitgebracht aan de Raad van State in het kader van het treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijke voorlopige voorziening houdt in dat niet met voorbereidende werkzaamheden, zoals afgravingen, mag worden begonnen voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De huidige plannen wijken op diverse punten af van de oorspronkelijke; ook is de golfclub nu van plan de baan in eigen beheer aan te leggen en lijkt de oorspronkelijke initiatiefnemer, Theta Beheer, af te haken.

Volgens de adviseur van de Raad van State streeft 8 holes-baan." Verder schrijft hij dat een wijziging van het inrichtingsplan, zoals voorgesteld door de golfclub, beschouwd

Zijn conclusie luidt: Het moge duidelijk zijn dat ik niet overtuigd ben van de noodzaak het voorliggende plan op korte termijn uit te voeren. Naar mijn mening zijn er met betrekking tot de aanleg van de golfbaan nog te veel onduidelijkheden. Ik denk dan niet alleen aan degene die de baan daadwerkelijk gaat aanleggen en op welke locatie, maar ook aan de financiele uitvoerbaarheid. In aanmerking nemend dat de planologische aanvaardbaarheid van een golfbaan op deze locatie niet zonder meer vast staat, ben ik al met al van oordeel dat de verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening gehonoreerd moeten worden."

Gegadigden kunnen er dus rekening mee houden dat de uitvoering van plannen niet in het stadium is dat wordt gesuggereerd; de genoemde 9-holesbaan is er voorlopig nog niet, laat staan een met 18 holes. Het plan om beide banen aan te leggen lijkt geheel verlaten.