Nieuws - 26 oktober 1995

Golfbaan op de Eng

Golfbaan op de Eng

Een motie van GroenLinks om een golfbaan op de Eng onmogelijk te maken, is met twaalf tegen tien stemmen verworpen. De fracties van PvdA, GroenLinks en SGP/RPF waren voor een verbod op een golfbaan. GroenLinks betoogde dat de Eng de agrarische geschiedenis van de Veluwezoom karakteriseert. Bovendien zou een golfbaan afbreuk doen aan de bodemopbouw, verkaveling en toegankelijkheid van het gebied. Een raadsmeerderheid was het daar niet mee eens.