Nieuws - 26 oktober 1995

Goedmakers:

Goedmakers:

De Nieuwe Bestuursopzet

Annemarie Goedmakers, buiten-universitair raadslid van de LUW, is gematigd positief over de nieuwe bestuursopzet van Ritzen. De hoofdgedachte van Ritzen, integraal management realiseren, is goed", stelde ze afgelopen week tijdens een discussie-avond met Wageningse studenten. Op dit moment doen de besturen veel aan navelstaren; het is moeilijk om beleidswijzigingen door te zetten. Het gaat er vaak traag en stroperig aan toe en dat ligt nog het minst aan de universiteitsraad. Ik denk niet dat het college van bestuur van de LUW het in het bedrijfsleven zou redden."

Goedmakers, voormalig Europarlementarier voor de PvdA, is nu bij de Nederlandse elektriciteitsmaatschappijen coordinator alternatieve energiebronnen. Ze denkt dat de universitaire verantwoordelijkheden duidelijker worden met Ritzens beleidsopzet. Zo'n raad van toezicht is goed; er is een duidelijker inbreng van buitenaf nodig op de LUW. Het college van bestuur moet worden gedwongen doortastender te opereren. Neem het sociaal beleid, dat is toch helemaal niet opgeschoten na anderhalf jaar? Dat is sociaal onacceptabel. De fout van de huidige universiteitsraad is dat hij niet ingrijpt als het mis gaat."

Wel vind ik de democratie te weinig terug in de wetswijziging van Ritzen. Zo moet de besluitvorming en de notulen van de raad van toezicht openbaar zijn. Ook zou deze raad een inbreng vanuit de universiteit moeten hebben." In de raad van toezicht moet volgens Goedmakers geen administrator van het ministerie van LNV komen, maar mensen met een kritisch en toekomstgericht oog." Ze zou zelf best in de raad willen zitten. Je moet niet de grote namen in zo'n raad zetten, want die hebben doorgaans geen tijd."

Goedmakers vindt de strategie-ontwikkeling op de LUW veel te vrijblijvend. De opening van het academisch jaar was tekenend. De LUW wilde samenwerken met DLO; DLO zag haken en ogen aan die samenwerking. Dat was niks. Als ik dat zeg, dan vindt het college mij lastig en gaat vervolgens zijn eigen gang. Een raad van toezicht kan zeggen: Dit gebeurt niet meer; als je niks te melden hebt, nodig dan andere sprekers uit."

De omgang op de LUW moet zakelijker worden. Nu verdwijnt er een hoop energie in het informele overlegcircuit. Energie die niet ten goede komt aan studenten en onderzoekers. Door personen verantwoordelijk te maken, dwing je eerder professionaliteit af. Zo moet de decaan het proces in de faculteit organiseren; daar wordt ie voor ingehuurd."

U wilt de inbreng van buiten versterken, hoewel de universiteit enige jaren geleden voorstelde de buiten-universitaire leden in de raad te schrappen.

Ja, de besturen van de LUW vinden de inbreng van buitenaf maar lastig, terwijl ik hem essentieel vindt. Het knelpunt is echter dat de buiten-universitaire leden overal over mee moeten praten. Daar hebben we de tijd niet voor. Je moet je als raad beperken tot de hoofdlijnen en je moet, voorafgaande aan de besluitvorming, niet eens de universiteit w364llen rondbellen over de achtergronden. Alleen op de hoofdlijnen van beleid kunnen we een meerwaarde bieden. We hebben een controlerende taak namens de Nederlandse belastingbetaler."