Nieuws - 11 juli 1996

Glyfosaat-tolerante soja kan milieuvoordelen opleveren

Glyfosaat-tolerante soja kan milieuvoordelen opleveren

De glyfosaat-tolerante soja van Monsanto kan op korte termijn voordelen opleveren voor het milieu in Amerika, doordat steeds minder milieubelastende herbiciden in de teelt kunnen worden ingezet. Maar die milieuwinst is niet verzekerd en de risico's van glyfosaat zijn op lange termijn nog onduidelijk. Dit Salomonsoordeel presenteerde het Centrum voor Landbouw en Milieu op 26 juni bij de workshop Biotechnologie, georganiseerd door het Produktschap Margarine, Vetten en Olien.

Natuur en Milieu, niet aanwezig bij de workshop, is nog steeds een fervent tegenstander van herbicide-resistente gewassen omdat de organisatie het glyfosaat allerminst milieuvriendelijk vindt. Het CLM kwam de milieuorganisatie enigszins tegemoet door te stellen dat er meer onderzoek nodig is naar de neveneffecten van de omstreden herbicide-resistente gewassen. En daarnaast moet Monsanto, zo vindt het CLM, de invoering van glyfosaat-resistente gewassen niet zien als een eindstation, maar als een tussenstation op de weg naar duurzame onkruidbestrijding via mechanische methoden of vruchtwisseling.

Binnenkort ligt de soja in de havens van Rotterdam en het Produktschap wilde met de workshop de discussie rond de omstreden invoering stimuleren. Er waren veel vragen over de etikettering van de koekjes, pizza's, soepen en margarines die olie of eiwitten uit genetisch gemanipuleerde soja bevatten. Die produkten worden niet geetiketteerd. Het produktschap wijst erop dat de consument die deze produkten echt niet wil, bij natuurvoedingswinkels alternatieven kan kopen. De ecologische landbouw sluit namelijk genetisch gemodificeerde produkten vooralsnog uit, mede ook omdat biologische boeren er (nog) geen behoefte aan hebben. Wanneer veel consumenten tegen genetische manipulatie zijn, groeit deze markt vanzelf, aldus de voorzitter van het produktschap. In Duitsland en Oostenrijk hebben biologische produkten al tien procent van de markt, in Nederland ongeveer twee procent.