Nieuws - 15 mei 1997

Gezocht: bestuursvorm voor ondersteunende diensten

Gezocht: bestuursvorm voor ondersteunende diensten

Gezocht: bestuursvorm voor ondersteunende diensten
Werkplaatsen nog niet ingepast in bestuursstructuur
Ze maken apparatuur die veelal nergens te koop is, voeren klein onderhoud uit aan de gebouwen of beschikken over een moderne computergestuurde graveermachine, waar zelfs vanuit Luxemburg een beroep op wordt gedaan. De ondersteunende diensten verrichten onmisbaar werk voor de departementen, maar hoe ze ingepast kunnen worden in de nieuwe organisatiestructuur van de LUW is nog onduidelijk
We denken er hard over na, zegt LUW-secretaris ir Theo Theijse. Op 1 januari krijgen de departementsvoorzitters de verantwoordelijk voor het beheer van hun departement. Theijse weet echter dat de departementen niet zitten te wachten op het beheer van de ondersteunende diensten. Daarvoor moet dus nog een oplossing worden gevonden. De wensen van de departementen lijken duidelijk, zegt Theijse. Koppel de technische diensten maar los van ons, zodat wij daar een beroep op kunnen doen als dat nodig is.
Binnenkort gaat Theijse met de bureauhoofden overleggen hoe het verder moet. De over de LUW versnipperde diensten moeten ergens worden ondergebracht. De oplossing moet bovendien passen in het kenniscentrum Wageningen (KCW). Een van de ideeen achter KCW is dat het gezamenlijk regelen van de ondersteuning voordelen biedt
Ideeen zijn er genoeg. Voeg de hele technische club maar samen onder een strak management, vindt Rijpma, projectcoordinator op het voormalige sectorbureau Product- en Biotechnologie. Voordelen: een eenduidig beleid en geen verschillen meer tussen Oost (De Dreijen) en West (Kortenoord). Een strak management moet waarborgen dat de diensten klantvriendelijk werken voor opdrachtgevers binnen de LUW, maar daarnaast ook veel opdrachten binnenhalen van buiten de universiteit. Daarnaast wil Rijpma voorkomen dat de diensten elkaar gaan beconcurreren bij het in de wacht slepen van opdrachten
Facilitair
De diensten moeten dicht bij de klant, de departementen, blijven, vindt collega Ido van der Molen. Net als nu verspreid over de gebouwen dus. Wel zouden de diensten onder een noemer kunnen worden gebracht en in ieder geval nauw moeten samenwerken. Van der Molen is voorstander van facilitair werken, waarbij de kosten doorberekend worden aan de klant. Die klanten hebben dan ook de keuze hun opdrachten elders te besteden, zodat een gezonde bedrijfseconomische manier van werken is gewaarborgd
Laat ons maar facilitair werken, zegt Geert van den Hoogen, chef van het Technisch installatiebeheer West. Hij hoopt met facilitair werken de bureaucratie terug te dringen. Het krijgen van geld voor een reparatie gaat vaak moeizaam, omdat er zoveel mensen bij zijn betrokken. Daarnaast stoort het Van den Hoogen dat er vaak getouwtrek is over de vraag wie wat moet betalen. Een nieuw stopcontact bijvoorbeeld. Betaalt de vakgroep of doen wij dat? Ons budget is maar beperkt.
Samengaan met Oost lijkt Van den Hoogen een logische stap. Tenminste wat de structuur betreft. De diensten moeten wel op twee verschillende locaties blijven. De mensen in Oost kennen immers de gebouwen daar door en door. Datzelfde geldt voor ons op West. Van den Hoogen probeert al langer meer samen te werken met zijn in het Agrotechnion gevestigde collega's die verantwoordelijk zijn voor het klein onderhoud van de gebouwen in Oost. Zo doet hij een beroep op zijn collega's als iemand van zijn dienst ziek is
Multi Service
Het streven naar onafhankelijkheid wordt echter niet door iedereen gewaardeerd, weet Van den Hoogen. Allerlei mensen hebben andere belangen. Vakgroepen vinden het niet leuk als ze moeten betalen voor diensten en de beheerders waar we nu onder vallen, zien dit idee natuurlijk ook niet zitten.
Voorlopig lijkt een verzelfstandiging van het installatiebeheer er dus niet in te zitten. Het installatiebeheer op West gaat per 1 juni officieel op in Multi Service Kortenoord. Naast het installatiebeheer omvat Multi Service de in West gevestigde mechanische werkplaats, de afdeling elektronica, Duotoon, de algemene dienst, het systeembeheer en de dienst Arbo en milieu. De drijvende kracht achter Multi Service Kortenoord, adjunctdirecteur van het voormalige sectorbureau Plant- en Gewaswetenschappen Ada Hink, kent de wensen van Van den Hoogen. Ze deelt zijn mening niet. We doen het zo, zegt ze gedecideerd
Eigenlijk had Hink de vorming van Multi Service nog even stil willen houden tot een gezamenlijk onderkomen was gevonden, maar nu treedt Multi Service per 1 juni naar buiten. Een brochure moet duidelijk maken welke diensten ze allemaal biedt. Wat Hink betreft moet Multi Service meer opdrachten van derden binnenhalen. In tegenstelling tot Oost werken de diensten op West maar sporadisch voor derden
Het bestuurlijke probleem is met de vorming van Multi Service echter niet opgelost. Of de dienst straks onder een departement valt, onder een afdeling van het hoofdgebouw of als zelfstandige dienst rechtstreeks onder LUW-secretaris Theijse, is voorlopig nog een open vraag. Hink streept de mogelijkheden af: onder een departement is niet ideaal, want Multi Service werkt voor de hele LUW. Onder een afdeling van het hoofdgebouw is ook niet handig: Dan wordt het een kind met een waterhoofd. Rechtstreeks onder Theijse lijkt nog niet zo'n slechte oplossing