Nieuws - 9 maart 1995

Geschiedenis en Onderwijskunde opnieuw bedreigd

Geschiedenis en Onderwijskunde opnieuw bedreigd

De raadsfracties Centrale Lijst, CSF en TAP'82, willen met het college van bestuur, de leerstoel Agrarische geschiedenis halveren na het emiritaat van de huidige hoogleraar. De niet-progressieve fracties willen ook de vrijkomende leerstoel Agrarische onderwijskunde halveren. Het college had dit al in januari geopperd en wilde dit vervolgens doorschuiven naar een structuurcommissie. Tijdens de raadsvergadering Onderwijs en onderzoek op 7 maart wilde de raad liever zelf spijkers met koppen slaan, maar de fracties bleken verdeeld.

De PP en de PSF willen voor beide vakgebieden een hele of 0,8 leerstoel behouden. Zo geloven ze niet dat iemand met een halve aanstelling, zowel de geschiedenis van de landbouw als van de landbouwwetenschappen kan behartigen. We betreuren het dat het college uitgaat van de huidige situatie waarin de vakgroep weinig studenten trekt", verwoordde de PSF. Wij willen Agrarische geschiedenis toch behouden, vanwege haar belang voor de LUW."

PP verdedigde ook Agrarische onderwijskunde, maar CL, CSF en TAP'82 achten dit terrein niet zo specifiek, dat op de LUW een gehele leerstoel nodig is. De fracties onderzoeken nu de mogelijkheid om iemand half als hoogleraar en half als manager aan te stellen, daar de vakgroep veel diensten verleent buiten de LUW.

Als de besparing op Onderwijskunde en Geschiedenis doorgaat, dan kunnen er twee hele hoogleraren bij de vakgroep Agrarisch recht blijven: Niet Westers, en Westers. Worden Geschiedenis en Onderwijskunde 0,8, zoals de progressieve fracties voorstellen, dan blijft er voor Recht 1,4 leerstoel over. In alle gevallen blijft er ruimte voor een leerstoel (Sociologie van) Beleid en bestuur. 14 maart beslist de raad.