Nieuws - 21 september 1995

Gemodificeerde tomaat niet giftiger dan gewone

Gemodificeerde tomaat niet giftiger dan gewone

Een tomaat met een gen uit de bacterie Bacillus thuringiensis (BT) en twee uit andere bacterien afkomstige markergenen, wijkt behalve voor de drie vreemde eiwitten waarvoor deze genen coderen, niet af van een gewone tomaat. Het BT-eiwit blijkt bij ratten niet toxisch. Dit concludeerde het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (Rikilt- DLO) tijdens een workshop op 13 september over de veiligheid van transgene produkten.

Het Rikilt onderzocht de tomaat voor de Europese Unie (EU) als model voor risico-analyse. Verschillende bedrijven willen de Europese markt op met insektenresistente gewassen, die een BT-gen bevatten. Het door het gen geproduceerde eiwit tast de maagwand van rupsen aan. De twee markergenen maken een plant resistent tegen antibiotica, nodig om transgeen weefsel te onderscheiden van weefsels die het BT-gen niet bevatten.

Het Rikilt stelde vast dat het BT-eiwit door maag- en darmsappen van zoogdieren even snel wordt afgebroken als andere voedseleiwitten. Het eiwit blijkt maagweefsel van ratten niet aan te tasten, noch er specifiek aan te binden. Ratten 28 dagen voeden met BT-eiwit leverde geen afwijkingen op. En het maakte voor de ratten ook niet uit of hun dagelijkse portie uit transgene of uit klassiek veredelde tomaten bestond.

Het Belgische bedrijf Plant Genetic Systems, dat het EU-programma coordineert, vond bij de tomaten geen significante afwijkingen in stevigheid, vruchtgrootte, kleur en opbrengst.

Het is niet de bedoeling dat elk transgeen produkt zo uitgebreid wordt onderzocht, benadrukt Rikilt-vertegenwoordiger dr ir H.A. Kuiper. Volgens hem zullen, als produkt en gen bekend zijn, meestal geen dieren nodig zijn. Een belangrijke methode voor risico-onderzoek achtte hij analyse van het molecuul dat is betrokken bij de aanmaak van eiwitten, het messenger-RNA.