Nieuws - 2 maart 1995

Gemengde gevoelens over langere studieduur Tropisch landgebruik

Gemengde gevoelens over langere studieduur Tropisch landgebruik

De verlenging van de studieduur van vier naar vijf jaar zal de kwaliteit van de studie niet direct ten goede komen, omdat de universiteit geen extra financien uittrekt. Hierdoor zullen de docenten in dezelfde tijd meer studenten moeten begeleiden. Aldus ir W.B. Hoogmoed, secretaris van O10, de studierichting Tropisch landgebruik.

Volgens Hoogmoed zal het extra studiejaar vooral in de eindfase van de studie tot capaciteitsproblemen leiden. De studenten kunnen dan namelijk een of twee extra afstudeervakken volgen. Hoogmoed vreest echter dat de begeleiding door tijdsgebrek tekort kan schieten. Zo zal bijvoorbeeld al een beoordeling plaatsvinden op basis van een conceptverslag, terwijl de bespreking van verslagen juist een belangrijk onderdeel vormt van het leerproces.

Niettemin is de roc-secretaris blij met het extra jaar. Daardoor wordt het verschil tussen een universitaire en een HBO-opleiding weer vergroot, hetgeen de LUW aantrekkelijker maakt voor abiturienten. Dit jaar is het aantal vooraanmeldingen van O10 sterk toegenomen, maar Hoogmoed weet niet of deze zaken direct met elkaar verband houden.