Nieuws - 8 februari 1996

Gemeenteraad koestert bioscoopexploitant Kuipers

Gemeenteraad koestert bioscoopexploitant Kuipers

Gemeenteraadsleden van de commissie Volkshuisvesting en cultuur hopen dat bioscoopexploitant G. Kuipers alsnog aanhaakt bij de nieuwbouwplannen voor de Junushoff. Volgens F. Leendertz-Polak (VVD) en Th. Lubbers (CDA) blijft de raad Kuipers koesteren.


Aanbiedingen van andere gegadigden om een bioscoop in de nieuwe Junushoff te exploiteren, zijn door de gemeente afgewezen, aldus de raadsleden.

Wethouder H. Blankestijn (PvdA) meent dat de bioscoop veel ruimte krijgt, goed zichtbaar is en voldoende stoelen krijgt in de nieuwe tekeningen. Ook zijn de nieuwe eisen van het bestuur van de Junushoff beteugeld, aldus de wethouder. Zo komt er geen aparte ingang voor de kleine zaal.

Kuipers is nog zeer ontstemd over vijf jaar planontwikkeling; de nieuwe tekeningen veranderen niets aan zijn standpunt. De eisen van het Junushoffbestuur, de bouwkundige problemen rond de toneeltoren en de vraag of de ING-bank haar Wageningse vestiging in die commerciele schil wil hebben, zijn allemaal nog onbeantwoord en kunnen voor veel vertraging zorgen." Kuipers is zeer gegriefd door een gedetailleerde brief van B&W van eind vorige week. De gemeente doet niet aan zwartepieten, maar ik heb het steeds gedaan."

Als we de tonnen die we aan planontwikkeling hebben weggegooid, in het project hadden gestopt, waren de opbrengsten uit de commerciele schil niet nodig geweest", meent Kuipers. Dan zou er voldoende ruimte zijn voor een goeie bioscoop en een theater. Het ontbreekt in Wageningen aan heldere politieke sturing. Ik wacht betere tijden af."