Nieuws - 7 december 1995

Gemeente wil ronde-tafelgesprek over toekomst

Gemeente wil ronde-tafelgesprek over toekomst

Het college van burgemeester en wethouders wil met vertegenwoordigers van belangengroepen in Wageningen, ondernemers, LUW en DLO discussieren over een economisch en sociaal leefbaar Wageningen. Onderwerpen zijn daarbij werkgelegenheid, draagvlak voor voorzieningen als bibliotheek en schouwburg, en verstopping van autowegen van en naar Wageningen.


Wageningen moet vanwege landschaps- en natuurwaarden terughoudend zijn met uitbreiding van de bebouwing, zo heeft de provincie bepaald. Maar de gemeente wil de huisvesting wel in beperkte mate uitbreiden. Hoewel de bevolking niet of nauwelijks zal groeien, verwachten B&W een steeds geringer aantal mensen per woning.

Maar een kleine uitbreiding van Wageningen is niet genoeg om de vitaliteit van voorzieningen als de schouwburg, bioscoop, horeca, winkelbestand, bibliotheek en zwembad op peil te houden. B&W roepen ondernemers in Wageningen op hier een bijdrage aan te leveren. Het college wijst op zijn bijdragen: de initiatieven rond de Junushoff en de plannen voor verbetering van de openbare ruimte in de Hoogstraat en van de Markt.

Ook wijzen B&W op de teruggang van de werkgelegenheid bij de door de overheid gefinancierde instellingen, zoals LUW en DLO. De acquisitie van kennisintensieve bedrijven moet dit tij keren.

Een ander zorgpunt is de forse inkomende pendel uit omliggende gemeenten. Dit leidt tot verstopping van de Wageningse toegangswegen. Bovendien wordt veel van het in Wageningen verdiende inkomen elders besteed.

Tegenover deze bedreigingen stellen B&W de kansen die Wageningen heeft. Het van oudsher stedelijke karakter met veel cultuurhistorische elementen geeft een voorsprong op omliggende gemeenten. Verder is de bijzondere samenstelling van de bevolking, qua leeftijd, sociaal-culturele interesse en opleiding, een sterk punt. Ook de haven, de aanwezigheid van een universiteit en de digitale infrastructuur bieden nog volop kansen.

Om deze kansen te benutten, wil B&W volgend jaar zogenaamde ronde-tafelgesprekken voeren. Daarvoor wordt een extern bureau ingeschakeld. Kosten van de discussie bedragen 125 duizend gulden.