Nieuws - 12 oktober 1995

Gemeente wil brede discussie over toekomst

Gemeente wil brede discussie over toekomst

Iedereen mag komend voorjaar meepraten over de toekomst van Wageningen; B&W en de raadsleden zullen hun persoonlijke visie inbrengen in de discussie. Onbekend is nog in welke vorm de gemeente de discussie wil gieten en of externe deskundigen zullen meepraten.

Als onderwerpen die aan bod kunnen komen noemt hoofd Voorlichting en inspraak E. Speet de verplaatsing van de havens, extra bedrijventerreinen, woningbouw en de concurrentiepositie van het winkelbestand. Maar ze wil geen enkel thema uitsluiten. Het aantal inwoners dat Wageningen moet tellen om diverse voorzieningen als zwembad, bibliotheek en schouwburg te behouden, is ook in het geding. Zo wordt gesuggereerd dat een groei naar veertigduizend inwoners nodig is om diverse voorzieningen te blijven betalen. Dit najaar komen nota's over volkshuisvesting, inbreidingslocaties voor woningbouw en grondbeleid in de inspraak. Een mogelijk uitbreiding van Wageningen blijft daarbij vooralsnog buiten beschouwing.