Nieuws - 23 februari 1995

Gemeente trekt ton uit voor sluisjes

Gemeente trekt ton uit voor sluisjes

De gemeente Wageningen reserveert honderdduizend gulden voor de restauratie van twee duikers die ooit de Stadsgracht en Kasteelgracht verbonden en om de Kasteelgracht opnieuw aan te leggen tot aan de voormalige gevechtstoren. Aldus besloot de gemeenteraad van 20 februari. Een amendement van D66 dat voorzag in het herstel van de kasteelgracht voorbij de sluisjes en gevechtstoren haalde het niet. Dit plan zou honderdvijftigduizend gulden kosten en kreeg alleen steun van D'66, VVD, SGPRPF en twee leden van GroenLinks.


D'66 pleitte voor haar duurdere variant, omdat cultureel erfgoed een forse investering waard is. Een deel van GroenLinks hoopte met deze kwalitatief hoogstaande inrichting van de omgeving projectontwikkelaar Wilma bv. te verlokken tot een investering in de rest van het stagnerende Herenstraatplan. VVD steunde D'66, maar wilde wel een post onderhoud op de begroting, om te voorkomen dat de duikers weer na enkele jaren instorten, zoals twee jaar geleden met de resten van de toren bij de Walstraat gebeurde. Uiteindelijk stemden slechts tien raadsleden voor en dertien tegen.

Het collegevoorstel om een ton te investeren haalde met acht stemmen tegen en vijftien voor wel de eindstreep.

Twee PvdA-wethouders stemden voor evenals GroenLinks-leden die daarmee gemeentelijk geld in de knip wilden houden om de tekorten in het herstelplan voor het Bassecour, het voormalig hoofdgebouw van de Landbouwuniversiteit, te dichten. CDA stemde tegen omdat zij eind zomer 1994 slechts instemde met ongeveer vijftigduizend gulden die de wethouder toen vroeg op basis van een eerste plan van de Archeologische werkgroep Wageningen. Het CDA stelde ook vraagtekens bij de wijze van restaureren: de resten van de duikers worden niet bewaard, maar de duikers zullen in nieuw hout worden uitgevoerd. PvdA was tegen het D'66 voorstel omdat zij het behoud van dit cultureel erfgoed wil kunnen afwegen tegen andere projecten. De duikers dateren uit het begin van de zestiende eeuw.