Nieuws - 7 november 1996

Gemeente steunt PR-magazine

Gemeente steunt PR-magazine

Na drie jaar proefdraaien hebben burgemeester en wethouders besloten opnieuw deel te nemen in het PR-magazine 6700 dat Wageningen samen de LUW, DLO en het IAC uitgeeft.

Het magazine verschijnt in een oplage van 1100 stuks en wordt verspreid onder bedrijven, ministeries, kennisintermediairs, adviesbureaus, banken en organisaties op het gebied van landbouw, natuur, milieu en wetenschap. Ook de media en de landbouwattaches ontvangen 6700.

De redactie ondervroeg middels een antwoordkaart haar abonnees. Tien procent van de abonnees reageerde. Uit die reacties bleek dat 56 procent in 6700 een of meer artikelen leest. Daarnaast bekijkt 39 procent het blad globaal, terwijl 5 procent 6700 niet leest. Verder is 10 procent niet, en 37 procent matig, geinteresseerd. Dit is voor B&W reden om voor 1997 opnieuw 25 duizend gulden, een kwart van de jaarlijkse kosten, ter beschikking te stellen.