Nieuws - 29 februari 1996

Gemeente schuift kunstijs op lange baan

Gemeente schuift kunstijs op lange baan

Misschien moeten we meer lef tonen

De schaatsclubs uit de regio mogen verder werken aan hun plan om een kunstijsbaan op de Wageningse Berg te realiseren. Maar de gemeente stelt tussentijds extra randvoorwaarden en doet wederom geen financiele toezeggingen. Een heldere politieke keuze tussen natuur en recreatie blijkt moeilijk te maken voor de gemeenteraad.


De ijsclubs in Wageningen, Veenendaal, Ede en Rhenen vroegen de gemeente Wageningen anderhalf jaar geleden om zich te bezinnen op de toekomst van het stadion de Wageningse Berg. Het antwoord pakte niet negatief uit voor de ijsclubs. Zij mochten, met 25 duizend gulden gemeentelijke steun, een milieurapport opstellen over een kunstijsbaan in het voormalige voetbalstadion. De gemeenteraad gaf een uitputtende lijst randvoorwaarden mee en deed geen financiele toezeggingen.

Voorzitter ir L. Oldenkamp van de Wageningse schaatstrainingsgroep vindt dat toen een heldere keuze mogelijk was. De gemeente kon voor een ijsbaan kiezen of voor natuur op de Berg. Maar dan moeten eigenlijk ook de noodwoningen op de Oranjelaan en het Amev-opleidingsgebouw worden wegbestemd in het recent herziene bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost. En de serviceflats Belmonte zijn dan landschappelijk niet op hun plaats. Maar alle fracties, inclusief GroenLinks, vonden dat die optie niet aan de orde was. Dus zijn wij verder aan de slag gegaan", aldus Oldenkamp, in het dagelijks leven regiohoofd bij Staatsbosbeheer.

Maar Oldenkamp cum suis werden vorige week geconfronteerd met nadere eisen en opmerkingen: de schaatsbezoekers maken geluid, de koelinstallatie moet aan een risico-analyse onderworpen, de schaatsers uit de omgeving moeten in een mobiliteitsplan worden opgenomen om de verkeersoverlast te beperken en het parkeerterrein kan eigenlijk niet worden verhard, vanwege de boomwortels.

Wordt het initiatief zo langzamerhand gewurgd door een gemeenteraad die niet durft te kiezen? Oldenkamp: Wij bieden Wageningen, tegen minimale ontwerpkosten, een wervende activiteit en steken daar zelf veel geld en energie in. Een raad moet randvoorwaarden stellen om iets mogelijk te maken, niet om het vervolgens onmogelijk te maken. Partijen als D66 en VVD voeren een zwabberbeleid. Het wordt tijd dat hun achterban in het geweer komt."

Oldekamp zegt niets te hebben begrepen van het betoog van PvdA-raadslid ir A. Koning, die eerst voor en nu tegen de ijsbaan is. Koning, werkzaam bij de vakgroep Voorlichtingskunde, erkent dat haar stem tegen het milieurapport, en dus tegen de ijsbaan, laat in zicht kwam. Zij dacht bijna een jaar geleden dat de kunstijsbaan financieel onhaalbaar zou zijn en stemde daarom in met een onderzoek naar de milieuaspecten. Maar later realiseerde ik me dat als de investering rond komt, de baan doorgaat." Resumerend stelt ze: Misschien moeten we als raadsleden meer lef tonen."

Ook de fractie van D66 ging niet meteen dwarsliggen, maar koos voor een tegenstem halverwege de rit. Fractievoorzitter A. Pannekoek: Een jaar geleden waren we nog niet toe aan een afweging. We hebben steeds de ruimte bedongen om nee te zeggen. De raad kwam in een fuik en er was geen helder moment om ja of nee te zeggen." Nu heeft Pannekoek wel een heldere visie op de Berg, waarin de landschappelijke waarde centraal staat.

Zowel de D66-fractie, de PvdA'er Koning als GroenLinks (van meet af aan tegen) vinden een warm onthaal bij de onlangs opgerichte Stichting vrienden van de Wageningse Berg. De harde kern van het stichtingsbestuur - een bioloog, een huisarts en een ingenieur in ruste - organiseerde op 27 februari een persconferentie in De Wereld. Het bestuur wil de cultuurhistorische en natuurlijke waarden van de Wageningse Berg behouden. De gemeente moet het stadion slopen en opnieuw bomen planten, meent de kersverse stichting, die overigens veel lof uit voor het enthousiasme en de aanpak van de schaatsclubs. Maar als een ijsbaan nodig is in Wageningen, dan zijn wellicht ander locaties denkbaar.

Onder de bestuursleden is ook prof. dr E.C. van Ierland, de hoogleraar Milieu-economie aan de LUW. Hij betoogt dat er sinds de jaren zeventig veel meer aandacht is voor natuurwaarden. Daar investeert de Nederlandse samenleving nu fors in. Beken die gekanaliseerd zijn, krijgen hun natuurlijke loop weer terug", schetst Van Ierland. We verzoeken de gemeente op rustige wijze de verschillende alternatieven te onderzoeken en te rangschikken."

Maar is een helder politieke keuze tussen natuur en recreatie niet te nemen zonder allerlei onderzoeken, detailstudies en vervolgonderzoeken? Jawel, moet Van Ierland beamen.

De fractievoorzitter van de VVD informeert zich dezelfde dag in Utrecht. Zij doet daar veldonderzoek naar het menselijk geluid rond de Utrechtse ijsbaan. 's Avonds, tijdens de gemeenteraad, concludeert ze dat zij tijdens haar wandelingen op de Berg niet gestoord wenst te worden door ijsbaangeluiden. Ze stemt als enige van haar fractie tegen. Helaas is zij niet voor commentaar bereikbaar, want ze is inmiddels per vliegtuig vertrokken naar haar vakantiebestemming.