Nieuws - 7 september 1995

Gemeente onderzoekt verplaatsing havens

Gemeente onderzoekt verplaatsing havens

Wageningen onderzoekt de mogelijkheid om de industriehaven en de jachthaven te verwisselen. Hogere overheden zouden die verplaatsing, die zo'n 30 tot 40 miljoen gulden kost, moeten financieren. Berichten in de lokale dagbladen dat de twee havens daadwerkelijk worden verplaatst, berusten volgens B&W op een misverstand.

Dit schrijft de gemeente aan de bedrijven aan de haven en de vereniging die de jachthaven exploiteert. B&W willen op korte termijn een discussie over de economische ontwikkeling van Wageningen. Daarin kan de situering van de jachthaven ten opzichte van het centrum, om zo het toerisme te bevorderen, aan de orde komen, schrijven B&W.

Binnenkort start, gekoppeld aan de dijkverbetering, het herstel van de havenkade langs de Grebbedijk. In de ijskast ligt nog het gemeentelijke plan om de havenkom in oostelijke richting uit te breiden. Maar dit plan wacht nog op een oplossing voor de opslag van het giftige havenslib wat daarbij vrijkomt.