Nieuws - 11 januari 1996

Gemeente krijgt extra geld

Gemeente krijgt extra geld

De gemeente Wageningen krijgt vanaf het jaar 2000 1,7 miljoen per jaar meer uit het gemeentefonds van het rijk. In 1997 krijgt de gemeente 425 duizend gulden extra, waarna het voordeel jaarlijks met dit bedrag groeit. De groei met 1,7 miljoen is zo'n vier procent van de totale ontvangsten van de gemeente Wageningen.

De extra inkomsten zijn een gevolg van de herverdeling van gelden onder de gemeenten. Wageningen krijgt extra geld vanwege de functie als centrumgemeente in de regio en het grote aantal uitkeringsgerechtigden. Een andere belangrijke factor bij de toedeling van extra geld is de infrastructuur. Daarmee scoort Wageningen gemiddeld. Omliggende gemeenten zoals Renkum en Ede moeten sterk inleveren.