Nieuws - 15 februari 1996

Gemeente en ondernemers moeten samen stad besturen

Gemeente en ondernemers moeten samen stad besturen

De gemeente en ondernemers in Wageningen begrijpen elkaar niet omdat ze te weinig met elkaar optrekken in de aanpak van het parkeerprobleem, de leegstand van winkelruimte en verbetering van de openbare ruimte. Een gemeenschappelijk doel ontbreekt. Dit was de belangrijkste conclusie van een studiemiddag over de Wageningse binnenstad, georganiseerd door GroenLinks.


Twee gemeente-ambtenaren uit Delft vertelden hoe daar, na twintig jaar vruchteloze discussie en diverse rechtszaken over verkeer en parkeren, in 1990 het roer om ging. Een extern adviseur werd erbij betrokken. Deze concludeerde dat de Delftse binnenstad versleten en slordig was. Een grote schoonmaakactie volgde.

De gemeenteraad stelde duidelijke randvoorwaarden, zoals terugdringing van auto's in de binnenstad, de bouw van parkeergarages, versterking van het monumentenbeleid, en de gevelreclame en rolluiken aanpakken. Burgemeester en wethouders gingen vervolgens de boer op. Per plein of winkelstraat wordt de Delftse binnenstad nu aangepakt zonder herhaalde inmenging door de gemeenteraad. Zeer intensieve communicatie met de middenstand leidde tot plannenmakerij en uitvoering in soms minder dan een jaar.

Een troef daarbij, zo kreeg de zaal met ruim dertig Wageningse ambtenaren, politici en enkele ondernemers te horen, was een gemeenschappelijk fonds van ruim twee miljoen gulden. Dit fonds werd door lokale banken, de gemeente Delft en ondernemers gevuld en is ingezet om het winkelbestand op kwalitatief hoog niveau te brengen en de openbare ruimte te verbeteren. Daarvoor is een city-manager ingehuurd.

De Wageningse politici kregen het advies om de know how van ondernemers bij de herinrichting van de binnenstad te benutten. De Wageningse wethouder P. Spitteler (PvdA) van Economische zaken hoopt dat het gemeentebestuur over drie weken een knoop doorhakt over city-management en een gemeenschappelijke aanpak door de gemeente en ondernemers. City-management is een besmet begrip in Wageningen; ik noem het liever gecoordineerd centrumbeheer."