Nieuws - 29 juni 1995

Gemeente akkoord met ijsbaan op Berg

Gemeente akkoord met ijsbaan op Berg

De Wageningse gemeenteraad is op 26 juni akkoord gegaan met een wijziging van het bestemmingsplan voor de Wageningse Berg, waardoor de aanleg van een 400 meter kunstijsbaan daar mogelijk is geworden. De initiatiefnemers verlangden zo'n wijziging om gemakkelijker financiers te vinden. Wel stelt de gemeenteraad scherpe voorwaarden bij de toetsing van de haalbaarheid. Groen Links, exclusief haar wethouder, stemde tegen de kunstijsbaan.


De discussie spitste zich toe op de grote hoeveelheid energie en de toename van de automobiliteit die een kunstijsbaan met zich mee brengt. Dit is volgens Groen Links strijdig met het collegeprogramma, waarin de reductie van de CO2-uitstoot met 20 procent in 2005 en de terugdringing van de groei van de automobiliteit met 35 procent wordt nagestreefd. Milieuwethouder J. Bogers (Groen Links) verdedigde het standpunt van het college van B&W met de opmerking dat nog in kaart wordt gebracht hoeveel CO2-uitstoot Wageningen veroorzaakt. Daarom is nog niet te zeggen welke invloed de ijsbaan, door het Wagenings milieu-overleg (WMO) betitelt als vrieskast zonder deksel, op de milieudoelstellingen van de gemeente heeft. Maar moeilijk zal het wel worden", erkende Bogers.

De PvdA vond de houding van Groen Links betuttelend. P. Apeldoorn: Groen Links en het WMO zorgen niet dat de burgers minder energie gebruiken, maar ontnemen de burgers het recht op recreatie zoals schaatsen. Als je daarom de ijsbaan niet wilt subsidieren, oke. Maar je kunt niet tegen een wijziging van het bestemmingsplan zijn." De sociaal-democraten en D66 haalden maximale politieke winst met hun amendement waarin eisen ten aanzien van geluid, licht, verkeer en parkeren, energiegebruik, de blijvende beschikbaarheid van het stadion voor sociale, culturele en sportevenementen en de financiele haalbaarheid zijn aangescherpt.