Nieuws - 22 februari 1996

Gemanipuleerde voedselprodukten niet meer tegen te houden

Gemanipuleerde voedselprodukten niet meer tegen te houden

Nederland kan genetisch gemanipuleerde voedselprodukten uit het buitenland niet tegenhouden, tenzij de produkten aantoonbaar onveilig zijn. Dit is bepaald door de wereldhandelsorganisatie WTO, verklaarde drs P.H. Draaisma van de LNV-directie Milieukwaliteit en gezondheid tijdens de derde SG-lezing Universiteit en beleid op 19 februari.

Deze zomer kan al herbicide-resistente soja, aardappels met veranderende zetmeelsamenstelling, mannelijk steriele herbicide-resistente roodlof en mannelijk steriel koolzaad op de Nederlandse markt komen.

Draaisma verwacht dat de nieuwe veredelingstechniek binnen twintig jaar oprukt in de produktie van vrijwel alle voedingsprodukten. Daarbij krijgt Nederland steeds minder te zeggen over de toelating. Nu nog kijkt de adviescommissie Warenwet naar de voedselveiligheid en de EU naar milieu-risico's tijdens de teelt. Vanaf volgend jaar zal de EU ook waken over de voedselveiligheid.

Volgens de afspraken gemaakt door de WTO kan de EU recombinant-DNA-produkten en vlees met natuurlijke groeihormonen niet tegenhouden om ethische redenen, zoals aantasting van dierenwelzijn of niet passend in een duurzame landbouw. Dit is zo geregeld om verborgen protectie te voorkomen. De EU of Nederland kan produkten afkopen door het producerend land compensatie aan te bieden.

Volgens Draaisma schaadt het afremmen van de moderne biotechnologie de concurrentie-positie van Nederland. Zijn grote vrees is dat de consument weigert de produkten te kopen. Als straks actiegroepen zich in de Rotterdamse haven tegen invoer van soja verzetten, zal dat vooral Unilever schaden." De zaal wierp daarop tegen dat de Nederlandse regering de concurrentie-positie ook kan verstevigen door te investeren in ecologische landbouw. Dit achtte de LNV-medewerker op korte termijn geen realistische optie.

Volgens een toehoorder moet de LUW meer onderzoek doen naar de consequenties van de nieuwe produkten, bijvoorbeeld de milieueffecten van herbicide-resistente gewassen. De consument mist wellicht dat onafhankelijk onderzoek.