Nieuws - 23 november 1995

Geleidelijke invoering van blokonderwijs

Geleidelijke invoering van blokonderwijs

De stuurgroep die het beleid in de onderwijsnota 2000 moet uitvoeren, ziet een snelle invoering van blokonderwijs niet zitten. In een op 21 november gepresenteerd voorstel pleit ze voor een geleidelijke invoering: een of twee onderwijsblokken per studierichting in het studiejaar 1997/'98.

De stuurgroep wijkt hiermee af van de mening van de universiteitsraad, die zich heeft uitgesproken voor twintig studiepunten blokonderwijs in het derde studiejaar. Volgens stuurgroepvoorzitter prof. dr ir L. Speelman ontbreekt voor een snelle invoering het draagvlak op de faculteit. De stuurgroep beschouwt invoering van blokonderwijs als een groeiproces. Speelman: Roc's moeten nu eerst kijken welke vakken kunnen aansluiten."

Op 14 december presenteert de stuurgroep alvast enkele voorbeelden van mogelijke onderwijsblokken. De stuurgroep beklemtoont dat de invoering van blokken veel tijd en geld kost. Dat geld hoopt de stuurgroep te krijgen uit de pot onderwijsvernieuwing van onderwijsminister Ritzen.

Met de invoering van blokonderwijs komt de LUW volgens de stuurgroep tegemoet aan de kritiek van de internationale visitatiecommissie die de Landbouwuniversiteit drie jaar geleden bezocht: teveel kleine vakken en de grote overgang tussen colleges en practica en het afstudeervak. Onderwijsblokken in het derde jaar moeten de overgang verkleinen tussen het verplichte college lopen en zelfstandig werken tijdens een afstudeervak voor studenten.

Volgens onderwijskundige drs J.J. Steen zijn onderwijsblokken een mogelijkheid om het onderwijs inhoudelijk te vernieuwen en fundamenteel en toepassingsgericht onderwijs bij elkaar te brengen. Maar Steen waarschuwt voor teveel verblokking: Dan blijft er voor studenten weinig keuze over. En een brede opleiding met een grote keuzevrijheid is juist een sterk punt van Wageningen."