Nieuws - 22 juni 1995

Gelderland wil Kenniscentrum Wageningen

Gelderland wil Kenniscentrum Wageningen

De provincie Gelderland wil dat er een stichting Kenniscentrum Wageningen komt, waarin de Landbouwuniversiteit, de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, het Wagenings Ondernemerscontact en het ministerie van Landbouw samenwerken aan een verdere profilering van Wageningen als centrum voor kennis-intensieve bedrijvigheid. Dit blijkt uit een notitie die de provincie onlangs aan het college van bestuur stuurde. Het college is enigszins verrast door het voornemen, maar staat er niet onwelwillend tegenover. Het voorstel past in het streven de verschillende Wageningse instellingen meer als eenheid naar buiten te brengen.