Wetenschap - 2 februari 1995

Geld voor studentenuitwisseling beschikbaar

Geld voor studentenuitwisseling beschikbaar

Naar verwachting zullen de ministers van Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw binnenkort het contract tekenen voor een nieuw uitwisselingsprogramma voor studenten. Het Jan Tinbergen Scholarship Program kost jaarlijks ongeveer 640 duizend gulden en voorziet in een uitwisselingen van veertig buitenlandse en veertig Nederlandse studenten voor een periode van vier tot acht maanden. Het nieuwe programma wordt gekoppeld aan het bestaande Medefinancieringsprogramma Hoger Onderwijs.

Minister Ritzen draagt 74 duizend gulden bij. Hiermee wordt gemiddeld 75 procent van de reiskosten van de Nederlandse studenten vergoed tot een maximum van tweeduizend gulden. Minister Pronk legt jaarlijks 556 duizend gulden in voor alle reis- en verblijfskosten van buitenlandse studenten. Aangezien het ministerie van Landbouw ook bij het MHOP is betrokken, zal LNV tienduizend gulden bijdragen. Aldus meldt drs W.J. de Gast, medewerker bij Nuffic, de Nederlandse organisatie van internationale samenwerking in het hoger onderwijs.