Nieuws - 5 september 1996

Gekraakt pand LUW snel ontruimd

Gekraakt pand LUW snel ontruimd

Het voormalige woonhuis Bergpad 5, gelegen tussen het gebouw van de vakgroep Landmeetkunde en het Schip van Blaauw op de rand van de Wageningse Berg, is op 29 augustus gekraakt en de dag daarop ontruimd. De huurder van het gebouw, het Amsterdamse bedrijf Aqua Sense, heeft op aandringen van de eigenaar, de Landbouwuniversiteit, aangifte van huisvredebreuk gedaan. Volgens G. Nicolai, adjunct-hoofd van Gebouwen en terreinen, heeft Aqua Sense het gebouw af en toe in gebruik als een aantal medewerkers opdrachten voor de LUW uitvoert. Bergpad 5 dient dan als extra ruimte naast het kantoor van Aqua Sense in het Schip van Blaauw, aldus Nicolai.