Nieuws - 5 januari 1995

Geklungel met Ontwikkelingssamenwerking

Geklungel met Ontwikkelingssamenwerking

We moeten meer eisen stellen aan het vak van de ontwikkelingswerker. Een diploma en een paar jaar werkervaring is niet genoeg", aldus dr P.J Melman die op 15 december promveerde bij de faculteit sociale wetenschappen, vakgroep culturele antropologie in Utrecht. Melman poneerde zijn stelling op basis van een onderzoek naar de zogeheten programmatische benadering van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in het rurale ontwikkelingsproject Danco-Casam in Colombia. Deze methodiek hecht grote waarde aan het voortdurend aanpassen van de doelstellingen en activiteiten aan de geformuleerde behoeften van de doelgroep. Melman acht dit nog steeds de ideale methode, maar wijt de sterk tegenvallende resultaten aan het amateurisme in het ontwikkelingswerk. Melman: Hiervoor moet een ontwikkelingswerker multidisciplinair kunnen werken. De eisen moeten breder zijn dan alleen landbouwkunde. Sociologen, antropologen en landbouwkundigen moeten samenwerken om karakteristieken van bo
eren duidelijk te krijgen. En ze moeten kunnen plannen en handelen, maar daar ontbreekt het aan."

Melman was zelf drieeneenhalf jaar teamleider en spiegelt in zijn proefschrift zijn bevindingen aan projecten die in dezelfde periode elders in het land werden uitgevoerd. Over het geheel genomen is hij nogal sceptisch en wijt dit deels aan het zwakke optreden van het ministerie in Den Haag. Dat bood geen duidelijke toezichtstructuur om het geklungel te corrigeren." Melman pleit daarom voor het splitsen van beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De uitvoering zou moeten worden ondergebracht in een rijksdienst voor ontwikkelingssamenwerking zoals in Duitsland en Zweden. Maar dit idee is in Nederland nooit aangeslagen, meent de promovendus promovendus, opdat de ontwikkelingssamenwerking sector een speeltuin kon blijven van de politiek en maatschappelijke pressiegroepen."