Nieuws - 30 maart 1995

Geen verkiezingen clusterbesturen

Geen verkiezingen clusterbesturen

De agendacommissie van de universiteitsraad heeft ingestemd met een voorstel van het college van bestuur om geen verkiezingen te houden voor clusterbesturen. De zittingstermijn hiervan loopt af in september en de bestuurders wordt verzocht aan te blijven tot maart 1996. Dan wordt meer duidelijkheid verwacht over de precieze aard van de nieuwe middenstructuur.

Nu het masterplan is aanvaard, lijkt het erop dat in de toekomst geen formele rol meer is weggelegd voor clusters. De nieuwe structuur voorziet in onderwijs- en onderzoeksinstituten, die richtingonderwijscommissies (roc's) dan wel vakgroepen overkoepelen en beschikken over budgetten. Bovendien willen raad en college minder vakgroepen en minder roc's.

Het masterplan geeft slechts een richting aan, maar levert nog geen gedetailleerde invulling van de nieuwe structuur. Het college wil binnen een jaar volledige duidelijkheid. De fractievertegenwoordiger van het Progressief personeel betwijfelde of dat binnen die periode mogelijk zou zijn en wilde wel verkiezingen voor nieuwe clusterbesturen. PP was tijdens de discussie over het masterplan overigens tegen afschaffing van clusters en wilde juist die middenstructuur versterken.

Het PP werd in de agendacommissie gesteund door de vertegenwoordiger van de PSF die vreest dat studentleden van de clusterbesturen moeilijk een extra periode aan hun zittingstermijn kunnen plakken. Desondanks ging de raad akkoord met het afblazen van de verkiezingen. Volgens griffier drs E.R. van den Ende dwingt het besluit om snel duidelijkheid te creeren.