Nieuws - 30 maart 1995

Geen liberale studenten in raad

Geen liberale studenten in raad

De oprichting van een Liberale studentenfractie voor de universiteitsraad is wegens gebrek aan belangstelling gestrand. De aanvankelijke reden voor dit initiatief vormde de geringe keuze, die studenten hebben als ze naar de stembus gaan, aldus een der initiatiefnemers, Jeroen van den Berg. Volgens hem verklaart de beperkte keuze uit links en christelijk de lage opkomstpercentages van de afgelopen jaren. Van den Berg is zelf geen student maar lid van de VVD-jongeren, een club die ook elders in den lande liberale studentenfracties wil vormen. Een oproep aan Wageningse geinteresseerden leverde slechts enkele potentiele kandidaten op voor de raadsfractie en de te formeren klankbordgroep. Te weinig respons, oordeelt Van den Berg, om als volwaardige partij mee te draaien. Daardoor kun je onvoldoende garanderen dat je de belangen van de kiezers voortdurend goed vertegenwoordigd. Volgend jaar zal alsnog geprobeerd worden een liberale studentenfractie van de grond te tillen.