Nieuws - 20 april 1995

Geen herziening leerstoelenplan

Geen herziening leerstoelenplan

De agendacommissie van de universiteitsraad zag op 10 april geen aanleiding om in te gaan op het verzoek van het cluster Bodemkunde en milieuhygiene om het leerstoelenplan open te breken. Het cluster was het oneens met de raadsbesluiten van 25 maart. Ze verweet de raad dat ze op grond van onvolledige kennis besloot om geen extra leerstoel Arbeid en gezondheid in te stellen, de leerstoel Milieusysteemanalyse niet te verlengen en de leerstoel Bodemkunde en plantenvoeding wel te behouden. De fracties concludeerden echter dat zij zorgvuldig hadden gehandeld en voldoende informatie hadden ingewonnen.