Nieuws - 3 december 1998

Geen garantie voor studenten van leerstoelgroepen die verdwijnen

Geen garantie voor studenten van leerstoelgroepen die verdwijnen

Geen garantie voor studenten van leerstoelgroepen die verdwijnen
Speelman wil samenwerking met hbo nieuw leven inblazen
Behalve een forse bezuiniging presenteerde de commissie Ondernemingsplan in haar rapport een nieuwe opzet voor het Wageningse onderwijs. De twaalf overblijvende richtingen moeten vanaf 2000 volgens het Angelsaksische bachelors/masters-model zijn opgezet. De huidige internationale masters-opleidingen zullen verdwijnen en opgaan in de reguliere opleidingen. Onderwijsdirecteur en mede-opsteller van het plan prof. dr ir Bert Speelman geeft een toelichting
 • Docenten van leerstoelgroepen die worden opgeheven zullen op zoek gaan naar een nieuwe baan. Kunt u studenten garanderen dat zij de komende jaren toch afstudeervakken kunnen doen bij die groepen?
  Nee, dat kunnen we niet keihard garanderen. Ik kan daar wel om heen draaien, maar het is iets waar studenten rekening mee moeten houden. De regering heeft met de bezuinigingen inbreuk gemaakt op ons vermogen om alle afspraken na te komen. Maar studenten die bijvoorbeeld bij onderwijskunde een afstudeervak willen doen, kunnen ook bij een andere universiteit terecht. Ik neem aan dat de examencommissies soepel zullen zijn in dergelijke gevallen.
 • Betekent de invoering van een bachelors- en masters-model dat studenten eerst hun bachelors moeten halen voordat zij aan hun masters mogen beginnen
  Nee, het BSc-diploma is voor reguliere studenten een virtuele grens. Zij hoeven niet elk vakje uit hun BSc te halen voordat ze aan de MSc kunnen beginnen. Wij willen dat model vooral omdat het in het buitenland duidelijkheid schept over onze opleiding. Het is dan ook in Amerika helder dat onze afgestudeerden twee fases hebben doorlopen en dus een volwaardige masters of science diploma hebben. Verder willen we ook een duidelijk instroompunt hebben voor studenten uit het hbo. Met een hbo-diploma kunnen studenten meteen aan de MSc-fase beginnen. Nu moeten we voor elke doorstromer individueel vrijstellingen bepalen
  We zijn in gesprek met het hoger agrarisch onderwijs om te kijken hoe we de doorstroom van het hbo naar de LUW kunnen stroomlijnen. Met het Van Hall-instituut bekijken we de mogelijkheid om samen een propedeuse bioprocestechnologie te beginnen in Leeuwarden. Verder willen we ook kijken of we in het HBO speciale voorsorteertrajecten kunnen opzetten die het voor studenten mogelijk maakt om versneld hun diploma te halen aan de LUW.
 • U stelt in het ondernemingsplan voor om de twee richtingen Biologie en Economie te verlengen naar vijf jaar. Gaat de Landbouwuniversiteit de extra kosten daarvan zelf betalen?
  Nee, daar hebben we het geld niet voor. Wij hopen dat de minister zal besluiten het extra jaar studiefinanciering te betalen. Dit voorstel past in een langere discussie over de verlenging van de studie Biologie. Alle universiteiten willen dat. Een extra jaar studiefinanciering zou het ministerie in totaal tien miljoen kosten, dat is niet veel op het totale budget. De extra kosten voor het onderwijs willen wij als universiteiten op ons nemen. Ik moet toegeven dat het voor economie heel moeilijk zal zijn om de studiefinanciering te verlengen. Dat is een beetje wishfull thinking.
 • Betekent de verdeling van de opleidingen in een driejarig bachelors-deel en een tweejarig masters-deel dat ook de buitenlandse studenten in de toekomst een tweejarig programma krijgen in plaats van de huidige zeventienmaandse MSc-opleidingen?
  Dat klopt. De visitatiecommissie die ons internationale onderwijs heeft beoordeeld gaf al aan dat zeventien maanden aan de korte kant is. In de nieuwe programma's zullen ook de internationale studenten twee jaar over hun MSc doen.
 • De aparte MSc-opleidingen zullen verdwijnen en opgaan in de twaalf Nederlandse opleidingen. Wat gebeurt er met de huidige MSc-opleidingen die geen Nederlandse variant hebben, het MAKS-progamma (Management of Agricultural Knowledge Systems) bijvoorbeeld?
  Dat hebben we nog niet tot in alle details uitgewerkt. Maar in het plan hebben we ruimte open gelaten voor twaalf nieuwe interspecialisaties. We willen kijken of we samen met Nijmegen een interspecialisatie ontwikkelingsstudies kunnen opzetten. Met het ITC en Utrecht willen we respectievelijk Geo-informatiekunde en Bedrijfsdiergezondheidszorg opzetten. Ik kan me heel goed voorstellen dat de huidige MSc-opleidingen ook dergelijke interspecialisaties kunnen vormen. Maar dat moeten we nog verder uitwerken. Hoe dan ook - succesvolle MSc-opleidingen zoals MAKS zullen we zeer zorgvuldig behandelen.
  Het nieuwe verdeelmodel voor het onderwijsbudget geeft geen geld meer aan de onderwijsinstituten. Nu kunnen de instituten de financiering van een vak staken als zij de kwaliteit onvoldoende vinden. Hebben zij met het nieuwe model voldoende middelen in handen om onderwijsverbetering af te dwingen?
  Ja, daar voorzie ik geen problemen. De onderwijsinstituten bepalen de inhoud van de onderwijsprogramma's. Als zij een vak niet opnemen in de programma's geven ze daarmee aan de hoogleraar-directeur van het departement aan dat er geen vraag is naar het vak. Die zal dan wel twee keer nadenken om het vak toch te blijven verzorgen.
 • Het instituut Technologie en voeding heeft nu geld opzij gezet voor onderwijsvernieuwing. Gaat die vernieuwing verloren als het instituut zelf geen budget meer beheert?
  Nee, we hebben in het plan een jaarlijks budget van een miljoen gulden voor onderwijsvernieuwing. Daar willen we projecten mee financieren die het onderwijs van de hele universiteit ten goede komen. Als we bijvoorbeeld investeren in computerondersteund onderwijs willen wij graag dat de onderwijsinstituten gecoordineerd actie ondernemen. Verder kunnen de onderwijsinstituten afspraken maken met de departementen over de inzet van het onderwijsbudget. Als een instituut graag investeert in vernieuwing in plaats van geld te stoppen in onderwijselementen dan kunnen ze dat afspreken met het departement.
 • Bent u niet bang dat het schrappen van de tropenrichtingen en Milieuhygiene zal leiden tot een verdere terugloop van het aantal studenten
  Nee, daar ben ik niet bang voor. We zullen in de voorlichting niet alleen de twaalf studierichtingen promoten maar vooral de 45 afstudeerrichtingen. In het centraal register opleidingen hoger onderwijs, waar veel foldermakers en decanen hun informatie uit halen, mogen sinds kort ook de afstudeerrichtingen worden vermeld. Het is voor aankomend studenten toch leuker om te horen dat je hier wel 45 kanten op kunt dan alleen die twaalf richtingen te benadrukken.
 • U wilt meer probleemgestuurd onderwijs en grotere vakken. Hoe gaat u daar voor zorgen?
  Daar hebben we kaders voor. Wij bepalen centraal de algemene richtlijnen waar de onderwijsprogramma's aan moeten voldoen Daar kunnen we dus onder andere in afspreken hoeveel probleemgestuurd onderwijs er in elk programma moet zitten.
 • Hoeveel van dergelijk onderwijs moet er in elk programma komen, een procent of tien?
  Nee, tien is te weinig. Een exact percentage kan ik nog niet geven maar het moet een stevig aandeel vormen in de programma's.
 • De nieuwe programma's moeten in september 2000 klaar zijn. Is dat niet erg snel?
  Ik wil niet in de val trappen door af te dwingen dat iedereen precies op die datum klaar is. Als het echt niet kan, dan kan het niet. Maar ik hoop dat de nieuwe programma's makkelijker tot stand zullen komen dan in het verleden. Met het nieuwe verdeelmodel voor het onderwijsbudget hoeven leerstoelgroepen niet meer om elk vakje te vechten. We zullen er dan ook echt naar streven om per september 2000 klaar te zijn
  Het is toch sneu he? We staan altijd in de topdrie van kwaliteitslijstjes en toch moeten we enorm bezuinigingen omdat er zo weinig studenten komen. Er is mij wel verweten dat in het ondernemingsplan het onderwijs zo centraal staat. Mensen vinden dat het onderzoek verwaarloosd is. Maar dan zeg ik: Wat is ons probleem? De studentenaantallen toch? Onderzoek gebeurt er genoeg.
  Christel Olivers, Agrosysteemkunde
  We hadden het net even kort over het plan in de keuken. Onze studierichting gaat op in Economie en Milieu- en agrotechnologie. Voor mij vallen de gevolgen wel mee. We hebben drie profielen in onze richting. Ik ga de economische kant op en daar verandert niet zo veel. Operationele analyse, waar ik een afstudeervak wil doen, blijft bestaan. Maar voor de andere specialisaties heeft het wel grote gevolgen. Er is een specialisatie Statistiek. Daarvan verdwijnt de hele leerstoelgroep. Studenten van die richting maken zich wel zorgen. De voorzitter van de roc heeft wel gezegd dat zij gewoon kunnen doen wat ze van plan waren, maar dat geloven ze niet. Als de docenten verdwijnen, kun je nergens naartoe voor je afstudeervak.
  Ik wilde na mijn vwo iets met wiskunde doen. Een gewone opleiding leek me niks, ik wilde iets toegepasts. Toevallig kwam ik toen Agrosysteemkunde tegen in een folder. Als die opleiding niet had bestaan, was ik denk ik niet naar Wageningen gekomen.
  Suzette Lagendijk,Bos- en natuurbeheer
  Voor onze studierichting verandert er niet zo veel, geloof ik, maar er is nog veel onduidelijk. Daar hoor ik ook veel andere studenten over klagen. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren. Tot nu toe heb ik nergens duidelijk gezien wat er nu allemaal gaat veranderen. Over onze richting gaan bijvoorbeeld verhalen dat wij samen moeten gaan met Landinrichting.
  Alies Visser, Milieuhygiene
  Ik vind het jammer dat onze richting verdwijnt. Milieuhygiene kun je nergens anders doen. Voor mij als derdejaars zal het niet veel gevolgen hebben, denk ik. Ik ben Milieuhygiene gaan studeren omdat het een mix is van beta- en gammawetenschappen. Bodem, water en atmosfeer is veel natuurwetenschappelijker. Daar heb je ook natuurkunde voor nodig in je vwo-pakket.
  Gijs Spoor,Tropisch landgebruik, bestuurslid WSO
  Vrijdagochtend organiseren we een bijeenkomst in het hoofdgebouw. We gaan samen met ISOW, OtherWise en nog wat clubs bij het college van bestuur meer tijd eisen voor de discussie over het ondernemingsplan. We waren dinsdag bij een bijeenkomst van OtherWise. Daar maakten mensen zich in de eerste plaats kwaad over de gevolgde procedure. Daar willen wij ons dan ook op richten. We hadden het plan om een brede discussie te organiseren over de plannen al bijna in de ijskast gezet. Maar bij die discussie van OtherWise merkten we dat veel mensen zich erg opwonden. Zelfs Rudy Rabbinge was het met ons eens. Toen hebben we besloten dat we toch actie moeten gaan voeren. Als het bestuur vrijdag geen extra tijd geeft, gaan we nadenken over verdere acties.