Nieuws - 20 april 1995

Geen dienstwoning vanwege milieu

Geen dienstwoning vanwege milieu

Ondernemer P. de Jonge mag geen dienstwoning bouwen tegelijk met de realisering van een bedrijfsruimte op het bedrijventerrein in de Nude. Het college van B&W kan volgens het bestemmingsplan alleen dienstwoningen toestaan als het om een continue-proces gaat. Dat is in het geval van P. de Jonge en zijn elektronica-zaak niet het geval, aldus wethouder ir H. Geenen van milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien leggen dienstwoningen beperkingen op aan de geluidsoverlast van bedrijven die zich later vestigen op het terrein.

De Jonge zit nu nog in een ruimte die hij huurt van de studentenvereniging SSR aan de Gen. Foulkesweg. Maar omdat deze ruimte te klein is en de huur door SSR werd opgezegd is de Jonge een jaar geleden naar alternatieven gaan zoeken. Nieuwbouw inclusief een dienstwoning op het Nudeterrein, speciaal aangelegd voor Wageningse ondernemers die moeten verhuizen, was de enige betaalbare mogelijkheid, volgens De Jonge. In eerste instantie was De Jonge door ambtenaren voorgespiegeld dat een dienstwoning mogelijk was. Maar vanweg het milieu kwam een negatief advies. Toen hebben we zelfs ons bouwplan aangepast om de woning zwaarder te isoleren maar dat mocht niet baten. Vergeet niet dat dienstwoningen de sfeer en de veiligheid op bedrijventerreinen vergroten. In Ede en Veenendaal is het wel mogelijk."

Geenen verklaart dat ook Ede en Veenendaal terugkomen op de bouw van dienstwoningen. Maar in Ede verklaart verantwoordelijk ambtenaar H. Doppenberg dat dienstwoningen nog steeds mogelijk zijn: Alleen moeten bedrijven die zich later in de nabijheid van dienstwoningen vestigen maatregelen treffen, bijvoorbeeld een geluidswal om het bedrijf aanleggen. Daarvoor moet de gemeente in milieuvergunningen eisen stellen."