Wetenschap - 9 mei 1996

Geen beurzen voor aio

Geen beurzen voor aio

De juridische onduidelijkheid en de beperkte financiele voordelen hebben de doorslag gegeven voor het college van bestuur: er komt aan de LUW geen beursstelsel voor aio's. Drie universiteiten experimenteren nu met een dergelijk bursaalstelsel. Het LUW-college wacht deze landelijke ontwikkelingen af.

De universiteiten hebben sinds kort de mogelijkheid aio's in plaats van een werknemersstatus een soort studentstatus te geven. De promotie-onderzoeker krijgt dan een beurs voor vier jaar, in plaats van een salaris en werknemersrechten. De universiteiten hoeven zo na vier jaar geen wachtgeld te betalen als de aio's geen baan elders vinden.

Het college van bestuur van de LUW meent echter dat de financiele voordelen van een bursaalstelsel niet zo groot zullen zijn omdat de afvloeiing waarschijnlijk per 1 januari 1998 WW-conform gaat en niet meer met wachtgelden. Bovendien argumenteert het Wagenings aio-overleg dat de aio's maar voor een zeer beperkt deel op het wachtgeldbudget drukken.

Zowel de landelijke aio-vereniging als de Wageningse afdeling daarvan zijn sterk gekant tegen een bursaalstelsel. Ze hebben met name kritiek op het ontbreken van enige rechtspositie. Bovendien vinden ze het juridisch vreemd als de universiteiten een bursaal wel alle werknemersfaciliteiten geven, maar niet de werknemersstatus. Mocht de rechter met terugwerkende kracht het bursaalcontract beschouwen als een arbeidsovereenkomst, dan heeft dat grote financiele gevolgen voor de universiteit.