Nieuws - 24 oktober 1996

Geen afstudeervak Geologie

Geen afstudeervak Geologie

De richtingsonderwijscommissie van Bodem, water en atmosfeer (BWA) mag geen afstudeervak Geologie in het nieuwe onderwijsprogramma opnemen. Vorig jaar schrapte het college van bestuur en de universiteitsraad de leerstoel Geologie en mineralogie, waardoor prof. dr S.B. Kroonenberg de universiteit moest verlaten. Het onderwijsinstituut waaronder BWA valt, vindt het volgens voorzitter prof. dr ir L. Speelman niet kies" om nu toch een vak geologie op te nemen in het programma. Slechts in uitzonderingsgevallen kan volgens Speelman afgeweken worden van de regel dat er voor een afstudeervak ook een hoogleraar moet zijn. Het college van bestuur is het met hem eens.