Nieuws - 6 juni 1996

Geef studenten internet in plaats van ov-kaart

Geef studenten internet in plaats van ov-kaart

Een moderne student reist niet per trein, maar surft op Internet. Als gekozen moet worden, kan de OV-kaart voor studenten best vervangen worden door een aansluiting op het wereldwijde net. Dat schrijft de Stichting Toekomstbeeld der Techniek in een advies over Digitale leermiddelen in beroepsopleidingen, dat onlangs aan minister Ritzen is aangeboden.

Het advies is in de eerste plaats gericht op het (hoger en middelbaar) beroepsonderwijs. Hogescholen moeten meer in staat gesteld worden te innoveren op het gebied van multimedia, beveelt de STT aan, maar de overheid hoeft niet meer geld beschikbaar te stellen. Investeringen in multimediaal onderwijs verdienen zichzelf terug. Maar voor die investeringen moet wel ruimte gecreeerd worden.