Nieuws - 6 juli 1995

Gedwongen ontslag bij vakgroep Entomologie

Gedwongen ontslag bij vakgroep Entomologie

Na Bodemkunde en Geologie kent de vakgroep Entomologie nu ook zijn overbodige wetenschappers. Hoewel de officiele procedure nog in volle gang is, hebben ir F.L. Dieleman, dr C.A.D. de Kort en dr H. Schooneveld uit het formatieplan van de vakgroep kunnen opmaken dat hun taken komen te vervallen. Uit inzage in de stukken blijkt dat bovengenoemd drietal het bericht op 13 april kreeg. Aangezien een ontslagprocedure in totaal negen maanden duurt, is pas in januari 1996 de kous af.

Personeelsconsulente C.M.A.H. Kruseman van de sector Plantaardige produktie is niet gelukkig met deze lange periode van afwikkeling, maar de afwikkeling van de procedure moet nu eenmaal langs allerlei instanties, legt ze uit. Na het vaststellen van het nieuwe formatieplan door de vakgroep en het fiat van het vakgroepsbestuur moet de Dienstcommissie het plan goedkeuren, daarna het college van bestuur.

Uit de omschrijving van een kerntakenpakket van de vakgroep Entomologie konden de betrokkenen opmaken dat hun bijdrage aan de vakgroep niet meer nodig is. De vakgroep geeft een grotere prioriteit aan de ecologie dan aan de fysiologie. De onderwijs- en onderzoekstaken van de boventalligen verdwijnen of worden opgedeeld tussen hen die niet worden ontslagen. Het pijnlijke van de hele zaak is dat medewerkers worden weggestemd door de eigen collega's, beaamt Kruseman. De getroffen medewerkers voelen zich paria's en aangeschoten wild na het moment dat hun taken zijn opgeheven.

We zullen de betrokken mensen zeer zorgvuldig begeleiden", aldus de personeelsconsulente. Er wordt natuurlijk gekeken naar andere plaatsen in de LUW via het Mobiliteitsbureau. Maar in het geval van Entomologie is er nog niets officieel bekend. Schooneveld en De Kort hebben bezwaar aangetekend tegen het plan, waarop bovendien nog een aanvulling moet komen." Het ontslag strekt zich ook uit tot de onderzoekscholen, stelt Kruseman. Dat is een verplichting die de vakgroepen hebben aangegaan. Die taken zullen dus door medewerkers van de vakgroep worden overgenomen."