Nieuws - 8 augustus 1996

Gebrek aan effectief gebruik GIS-technieken

Gebrek aan effectief gebruik GIS-technieken

In Zuid-Afrika zijn in korte tijd en op grote schaal Geografisch Informatiesystemen (GIS) verspreid. Maar slechts een enkeling heeft voldoende zicht op alle mogelijkheden die de software biedt, zoals het koppelen en analyseren van bestanden en het ondersteunen van de gecompliceerde besluitvorming in ruimtelijke planning. Dit stelde dr P. Van Helden van de universiteit van Pretoria op 3 augustus tijdens een GIS-seminar, georganiseerd door de vakgroep Geografie van ontwikkelingslanden van de Universiteit Utrecht.

Van Helden deed onderzoek bij gemeentelijke planningsdiensten. Deze beschikten over goede apparatuur en software. Het personeel was echter onvoldoende getraind in het gebruik. Volgens de onderzoeker komt dit doordat consultants zich vooral concentreren op het snel installeren van de GIS-software en slechts enkele mensen onderwijzen in het gebruik.

Drs J. Turkstra van ITC-Enschede stelde sombertjes analytisch gebruik van GIS vooralsnog voorbehouden lijkt aan universitaire onderzoekers. Ervaringen in Latijns Amerika leren dat lokale politici juist geen behoefte hebben aan doorwrochte kwantitatieve analyses, omdat die de eigen politieke doelen en ambities kunnen doorkruisen, stelde hij.