Nieuws - 11 april 1996

Gangenstelsels

Gangenstelsels

Regenwormen zijn van groot belang voor een gezonde bodem. Ze verhogen de beluchting en de waterdoorlatendheid, zetten gewasresten om in stikstof en verbeteren de bodemstructuur.

Onderzoeker drs T.N. Ligthart van de vakgroep Bodemkunde en Geologie, die op 17 april wil promoveren bij prof. dr ir N. van Breemen, bekeek hoe snel regenwormen gangenstelsels opbouwen in de bodem. Hij ontdekte dat regenwormen de doorlatendheid in redelijk snel tempo kunnen verbeteren. Binnen anderhalf jaar na uitzetting van regenwormen is er een intensief gangenstelsel. In de Flevopolder, waar de bodem nog maar zeer weinig regenwormen bevat, verspreidden ze zich met een gemiddelde snelheid van 6,3 meter per jaar. Bij een optimaal voedselaanbod, in de vorm van plantenresten, blijken ze zelfs zestig meter per jaar te halen.

De gangenstelsels zijn van groot belang voor de drainage van water. Ter indicatie: op een gemiddeld areaal huizen zo'n twee tot drie ton wormen, die tezamen een gangenstelsel van 1100 kilometer aanleggen. Ligthart berekende dat de bodem door de aanwezigheid van gangenstelsels twee tot drie keer per jaar gedraineerd wordt. Daardoor blijven er geen plassen liggen en kunnen boeren eerder met machines het land op."

Tot nu toe namen onderzoekers aan dat de regenwormgangen bij afwezigheid van grondbewerking gedurende vele jaren ongeschonden blijven. Maar Ligthart ontdekte dat dit geenszins het geval is, vooral niet wanneer er sprake is van beweiding. Binnen een jaar verdwijnt negentig procent van de gangen."