Nieuws - 31 oktober 1996

Fysiologie van mens en dier T3

Fysiologie van mens en dier T3

Het Vak

 • E150-001
 • Verplicht voor propaedeuse T3
 • Drie studiepunten
 • Docent: dr J.A.M. Mattheij, prof. dr D. van der Heide, dr ir J. Wiersma

  Tijdens het hoorcollege wordt het boek min of meer voorgelezen. De werkcolleges zijn vragenuurtjes waar veel te diep op de stof wordt ingegaan. Het examen is zeer gedetailleerd en je kunt niet afgaan op je aantekeningen van het college. De didactische vaardigheden van de docenten laten te wensen over. Tips: oude tentamens oefenen, en probeer een oud Nederlandstalig dictaat te bemachtigen! Wiersma vindt het goed als je de sheets van zijn college van te voren kopieert. Van hem hoef je dan niet meer per se het college te volgen.

  Wiersma is niet verbaasd over de negatieve evaluatie van studenten. Volgens hem is het altijd deze groep T3-studenten die een negatieve houding heeft over het vak, terwijl studenten van Biologie, Zootechniek en Huishoud- en consumentenwetenschappen veel positiever zijn. Deze groep studenten komt wat ons vak betreft elk jaar in een negatieve spiraal terecht. Het eerste trimester is relatief gemakkelijk geweest en in het tweede krijgen ze het opeens heel zwaar. Dan laten ze ons vak vallen en steken er veel te weinig tijd in. Uit een enquete bleek dat zeventig procent van de studenten er minder dan honderd uur in steekt, terwijl het een 120-uurs vak is."

  Waarschijnlijk komt dat omdat een aantal andere vakken tussentijdse toetsen heeft die de studenten veel tijd kosten. Daardoor gaan ze minder tijd aan fysiologie besteden, waardoor het een moeilijk vak wordt en we deze negatieve beoordeling krijgen. Het is echt frappant dat we bij de andere richtingen wel goede beoordelingen krijgen. Mattheij zou volgens de T3-groep te zacht praten, maar ik wil wel even gezegd hebben dat hij ooit de onderwijsprijs van de LUW heeft gewonnen. Het is echt alleen deze T3-groep die we uit die negatieve spiraal moeten zien te krijgen. Als alles goed gaat, mogen we het vak volgend trimester in een blok gaan verzorgen, zodat we van het toetsenprobleem af zijn en de studenten zich op dit vak kunnen concentreren."

  Wat betreft het Nederlandstalige dictaat: het is twaalf jaar oud en er bestaat inderdaad een levendige handel in. Het is alleen op verschillende punten verouderd en de accenten liggen nu anders. Het Engelstalige boek is heel goed en als ze de stof goed bestuderen, dan hoeven ze van mij inderdaad niet naar het college te komen."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.