Nieuws - 8 augustus 1996

Fusiebrief eind augustus naar Tweede Kamer

Fusiebrief eind augustus naar Tweede Kamer

Het college van bestuur van de Landbouwuniversiteit heeft van het ministerie van Landbouw gehoord dat de brief van landbouwminister Van Aartsen over een eventuele fusie tussen de LUW en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op 23 augustus wordt aangeboden aan het kabinet. Als het kabinet met de strekking instemt, gaat de brief korte tijd later naar de Tweede Kamer.


In de brief maakt Van Aartsen duidelijk hoe hij staat tegenover de door de Rotterdamse burgemeester Bram Peper voorgestelde fusie.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de minister al voor de zomer met een standpunt zou komen. De gekke-koeienziekte nam echter zoveel aandacht in beslag dat de minister het onderwerp, waaraan hij persoonlijk veel belang hecht, even voor zich uit heeft geschoven. Insiders weten te melden dat de minister de conceptbrief enige malen heeft afgewezen, omdat het standpunt niet ver genoeg zou gaan.

Het college van bestuur heeft op 13 augustus een onderhoud met de minister over de plannen. Het bestuur staat positief tegenover nauwe samenwerking met DLO, maar hecht er sterk aan dat de universiteit herkenbaar blijft in het eventueel te vormen consortium.