Nieuws - 18 april 1996

Fusie tussen FAO en UNEP bepleit

Fusie tussen FAO en UNEP bepleit

De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, zou zich tijdens de wereldvoedseltop in november moeten bezinnen op een fusie met een deel van haar zwakkere zusje, de milieuorganisatie UNEP. Hiermee verbindt ze het streven naar een verhoging van de wereldvoedselproduktie uitdrukkelijker aan milieudoelstellingen. Dit schrijven prof. dr ir L.O. Fresco en prof. dr ir R. Rabbinge op 15 april in een open brief in NRC Handelsblad.

De beide Wageningse hoogleraren rekenen voor dat in de komende veertig jaar een verdubbeling tot verdrievoudiging van de landbouwproduktie noodzakelijk is. Louter werken aan produktieverhoging is in het huidige tijdsgewricht echter niet mogelijk, menen de schrijvers. Expliciete koppeling van landbouw- aan milieudoelstellingen is onontbeerlijk.

De FAO onderhoudt net als andere VN-instellingen al uitgebreide contacten met de UNEP, maar deze constructies leveren een hoop bureaucratische rompslomp op. Daarom pleiten Fresco en Rabbinge voor een opdeling van de UNEP over aanpalende organisaties zoals de FAO. Dit verhoogt de efficientie en vermijdt onnodige competentiestrijd.